LUMEL

Przejęcie i rozwój portfolia produktów Lumelu w segmencie średniego napięcia i bramek radiometrycznych

Przejęcie i rozwój portfolia produktów Lumelu w segmencie średniego napięcia i bramek radiometrycznych

  Zarząd LUMEL S.A. informuje, że 19.10.2020 podpisał umowę z firmą Relpol SA, na mocy której, nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Zakład Polon), funkcjonującą dotychczas w strukturach Relpol S.A., zajmującą się produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń i systemów dla segmentu średnich napięć, w szczególności produkcją sterowników zabezpieczeniowych oraz stacjonarnych monitorów promieniowania. Na mocy umowy, produkcja sterowników

Góra
English