Luma Automation

Luma Automation inwestuje nad Dunajem

Luma Automation inwestuje nad Dunajem

  Grupa Kapitałowa Luma Automation pomyślnie sfinalizowała przejęcie spółki IRON-TECH Zrt., jednego z liderów węgierskiego rynku produkcji obrabianych precyzyjnie części metalowych przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego. Spółka z Szigetváru dostarcza ponadto elementy konstrukcyjne wykorzystywane w innych segmentach produkcji przemysłowej. – Nabycie Iron-Tech dobrze wpisuje się w strategię naszego rozwoju, opartego nie tylko na

Odlewnia Kutno: ważne są nowe technologie

  Trwa realizacja projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem i uruchomieniem w Odlewni Kutno „zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości”. Finalizowana jest umowa na dostawę maszyn CNC do obróbki mechanicznej, które będą wykorzystywane do badań przemysłowych. Kompletne gniazdo obróbcze ma zostać dostarczone w maju

W Odlewni Kutno uruchomiono nową stację przerobu mas i system sterowania zalewarek linii formierskich

  W spółce trwa  realizacja projekt badawczo-rozwojowego „Uruchomienie technologii wytwarzania wysoko dokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”. Warto podkreślić, że rozwijana w Kutnie technologia jest odpowiedzią nie tylko na potrzeby branży motoryzacyjnej, lecz także m.in. producentów przekładni, armatury, hydrauliki, przemysłu wydobywczego oraz producentów pojazdów i maszyn specjalistycznych. Całość prac ma

Luma Automation stawia na jakość

Sześć milionów złotych ze środków unijnych na realizację innowacyjnego projektu w Odlewni Kutno     Należąca do Lumy Automation Odlewnia Kutno uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteli­gentny Rozwój na opracowanie in­nowacji procesowych w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli

Góra
English