laboratorium

Laboratorium LINTE^2

Wyposażenie sterowni Laboratorium LINTE^2: wielomonitorowe ściany graficzne stanowisk operatorsko-inżynierskich ze schematem mnemotechnicznym rozdzielnicy RKNN Mikroturbina Capstone C65 dostarczona przez IBT Group: Spośród 46 planowanych składników instalacji badawczej, które są tzw. wskaźnikami produktu projektu, w laboratorium stanęło już 15 gotowych jednostek funkcjonalnych. Wśród nich są m.in.: rozdzielnica badawcza RKNN, mikroturbina gazowa MT, statyczny generator mocy biernej STATCOM

Góra
English