kasiążki

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

  Aleksander Sosiński Wydawnictwo Liwona   W książce omówiono – w formie pytań i odpowiedzi – budowę, eksploatację oraz zasady bezpiecznej obsługi najczęściej użytkowanych w Polsce suwnic. Publikacja swą treścią skierowana jest głównie do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do obsługi suwnic w kategorii IS i IIS, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto może

Inżynieria produkcji

  Tadeusz Karpiński Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT   W książce omówiono: techniki wytwarzania wyrobów, zadania i strukturę współczesnego zakładu produkcyjnego, procesy produkcyjne i technologiczne stosowane w budowie maszyn, techniczne przygotowanie nowych wyrobów, metodykę projektowania różnych procesów technologicznych, wykorzystanie techniki komputerowej w inżynierii produkcji. Kolejne rozdziały książki to: techniczne przygotowanie nowych wyrobów, techniki wytwarzania stosowane w budowie

Góra
English