infrastruktura

INFRASTRUKTURA – Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem

INFRASTRUKTURA – Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem

Zakres tematyczny: – wykonawstwo i usługi, – produkcja i dystrybucja maszyn i urządzeń budowlanych, – produkcja i dystrybucja kruszyw, surowców oraz materiałów budowlanych, – produkcja i dystrybucja urządzeń wykorzystywanych w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem, – wyposażanie obiektów użyteczności publicznej, – wykonawstwo i usługi – budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury kolejowej, – produkcja i dystrybucja

Góra
English