identyfikacja

IBCS Poland pod nową marką

IBCS Poland pod nową marką

Spółka IBCS Poland (wcześniej BCS Polska) zacieśnia współpracę w ramach międzynarodowej Grupy IBCS realizując strategię wzrostu pod nową marką. Nowosądecka spółka wzmocni w ten sposób pozycję Grupy, jako jednego z największych ośrodków kompetencyjnych w obszarze logistyki i informatycznych rozwiązań mobilnych na terenie Centralnej i Wschodniej Europy. Rosnące znaczenie Grupy IBCS w regionie potwierdzają również wyniki

Góra
English