gospodarka

Eksport jest kluczowym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki

Eksport jest kluczowym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki

  EY opublikowało raport z którego wynika ze sukcesy polskiej gospodarki są w większym stopniu uwarunkowane eksportem polskich produktów i usług niż konsumpcją wewnętrzną stymulowaną poprzez transfery socjalne. Jeżeli już rozumiemy, że kluczem do wzrostu PKB i dobrobytu w Polsce są firmy, które eksportują produkty i usługi to musimy spojrzeć na instrumenty stymulujące wzrost właśnie

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

  29 marca 2019 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i

Sytuacja większości firm w Polsce w tym roku poprawiła się

2018 rok był bardzo udany dla polskiej gospodarki i rynku pracy – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Dobra koniunktura przełożyła się na kondycję firm, dla których największym problemem pozostaje jednak presja płacowa i wzrost kosztów pracy oraz trudności w rekrutowaniu kadr. W przyszłym roku ten trend raczej się utrzyma. Ekspert PIE Andrzej Kubisiak podkreśla, że w tej chwili 16 mln 620 tys. Polaków

Polski przemysł powtarza scenariusze z Zachodu

  Na przestrzeni ostatnich lat zarówno polski, jak i europejski przemysł dynamicznie się rozwija. Na początku 2018 roku sytuacja w Polsce była jeszcze stabilna, jednak druga część bieżącego roku pokazuje już nieznaczne zachwianie. Nie można jednak mówić o wyraźnym spadku, a jedynie o pierwszych symptomach wyhamowania trendu wzrostowego. Z czego to wynika? Na ocenę rozwoju

100-lecie polskiej gospodarki

  Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Należało odbudować kraj od podstaw, jednocześnie łącząc systemy ekonomiczne panujące na terenach wcześniejszych zaborów, dbając przy tym nie tylko o sprawy gospodarcze, ale także o społeczne, aby nie spowodować jeszcze większego zubożenia społeczeństwa. Jak szacują historycy i ekonomiści w 1918 r. PKB per capita nowego organizmu państwowego, jakim

Rekordowy wzrost PKB w III kwartale

  GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2017 roku był wyższy o 4,9 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Dane są lepsze niż opublikowane we wcześniejszym szybkim szacunku PKB przed dwoma tygodniami. W ujęciu kwartalnym, wyrównany sezonowo wzrost wyniósł 1,2 proc., był zatem wyższy niż w

Komentarz MG do danych GUS – produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r.

Źródło: GUS Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r. była o 8,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. Wzrost produkcji był wyższy od oczekiwań analityków MG. W porównaniu z grudniem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji

Polscy przedsiębiorcy optymistami

Po lepszym niż oczekiwano 2014 r. polscy przedsiębiorcy są optymistami. Mimo sytuacji na Wschodzie eksporterom udało się zrekompensować straty sprzedażą na innych rynkach. Teraz taniejąca ropa dodatkowo wspiera przedsiębiorstwa działające w obszarze transportu. Z uwagi na skrócenie cykli koniunkturalnych trudno jednak przewidzieć, jakie będą kolejne lata. ‒ Myślę, że 2015 rok, również ze względu na

Góra
English