gospodarka

100-lecie polskiej gospodarki

100-lecie polskiej gospodarki

  Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Należało odbudować kraj od podstaw, jednocześnie łącząc systemy ekonomiczne panujące na terenach wcześniejszych zaborów, dbając przy tym nie tylko o sprawy gospodarcze, ale także o społeczne, aby nie spowodować jeszcze większego zubożenia społeczeństwa. Jak szacują historycy i ekonomiści w 1918 r. PKB per capita nowego organizmu państwowego, jakim

Rekordowy wzrost PKB w III kwartale

  GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2017 roku był wyższy o 4,9 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Dane są lepsze niż opublikowane we wcześniejszym szybkim szacunku PKB przed dwoma tygodniami. W ujęciu kwartalnym, wyrównany sezonowo wzrost wyniósł 1,2 proc., był zatem wyższy niż w

Komentarz MG do danych GUS – produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r.

Źródło: GUS Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r. była o 8,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. Wzrost produkcji był wyższy od oczekiwań analityków MG. W porównaniu z grudniem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji

Polscy przedsiębiorcy optymistami

Po lepszym niż oczekiwano 2014 r. polscy przedsiębiorcy są optymistami. Mimo sytuacji na Wschodzie eksporterom udało się zrekompensować straty sprzedażą na innych rynkach. Teraz taniejąca ropa dodatkowo wspiera przedsiębiorstwa działające w obszarze transportu. Z uwagi na skrócenie cykli koniunkturalnych trudno jednak przewidzieć, jakie będą kolejne lata. ‒ Myślę, że 2015 rok, również ze względu na

Góra
English