gaz

Kolejne złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu

Kolejne złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu

  Należąca do PKN ORLEN spółka ORLEN Upstream, odpowiedzialna za realizację strategii w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, odkryła kolejne złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. – Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako Grupa

PGNiG powiększyło podziemny magazyn Kosakowo o kolejne dwie komory

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA powiększyło kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo w północnej Polsce o kolejne dwie komory oraz wywierciło pięć otworów do budowy następnych komór. Pojemność czynną obu komór  udało się zwiększyć o 13% w stosunku do planowanej. Ich łączna pojemność czynna wynosić będzie 57,8 mln m³ gazu zamiast planowanych 51,2 mln m³.

Góra
English