GAZ-SYSTEM

Przewiert pod Wisłą w ramach budowy gazowego korytarza północ-południe został zakończony

Przewiert pod Wisłą w ramach budowy gazowego korytarza północ-południe został zakończony

  GAZ-SYSTEM zakończył przewiert HDD (Horizontal Directional Drilling) na trasie inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń pomiędzy miejscowościami Kraśniów i Biskupice. Przekroczenie Wisły miało długość 1018 m, a zagłębienie maksymalne wyniosło 38 m poniżej dna rzeki. Przekroczenie Wisły jest częścią budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola – Tworzeń w ramach realizacji programu Korytarza Północ-Południe. Licząca 168

Elektrownia Kozienice przejdzie na gaz

  11 lutego 2020 r. spółki ENEA Wytwarzanie i GAZ-SYSTEM S.A. podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM. Podpisane porozumienie z ENEA Wytwarzanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z pozwoleniami administracyjnymi, niezbędnymi do przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci gazowej GAZ SYSTEM. Gaz do elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, którego realizacja

Góra
English