GAZ-SYSTEM

Elektrownia Kozienice przejdzie na gaz

Elektrownia Kozienice przejdzie na gaz

  11 lutego 2020 r. spółki ENEA Wytwarzanie i GAZ-SYSTEM S.A. podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM. Podpisane porozumienie z ENEA Wytwarzanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z pozwoleniami administracyjnymi, niezbędnymi do przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci gazowej GAZ SYSTEM. Gaz do elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, którego realizacja

Góra
English