FMCG

Velvet CARE ma nowego właściciela

Velvet CARE ma nowego właściciela

  W dniu 28 maja 2018 r. VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., dokonała zakupu większościowego pakietu udziałów Velvet CARE Sp. z o. o. Transakcja została też zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Velvet CARE jest wiodącym polskim producentem

Góra
English