filtracja

SKF sprzedaje przedsiębiorstwa zajmujące się filtracją

SKF sprzedaje przedsiębiorstwa zajmujące się filtracją

Grupa SKF sfinalizowała sprzedaż dwóch spółek specjalizujących się w filtracji – Purafil i Kaydon Custom Filtration – na rzecz Filtration Group Corporation, filii Madison Industries. Purafil i Kaydon Custom Filtration weszły w skład Grupy SKF w związku z przejęciem Kaydon Corporation w październiku 2013 roku. Łączna wartość sprzedaży to ustalona kwota 90 mln USD bez uwzględnienia stanu gotówki i poziomu zadłużenia. Przewidziano ponadto warunkową premię w wysokości

Filtry przemysłowe

    Wachlarz filtrów przemysłowych jest niezmiernie szeroki, co powoduje, że jego zakup staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem dla użytkownika. Jedynie dobra znajomość procesu filtracji pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb.   Filtry umożliwiają przeprowadzenie operacji technologicznej zwanej filtracją. Polega ona na rozdzieleniu składników mieszaniny cieczy lub gazu z zawieszonymi cząstkami ciał

Góra
English