energetyka

Laboratorium LINTE^2

Laboratorium LINTE^2

Wyposażenie sterowni Laboratorium LINTE^2: wielomonitorowe ściany graficzne stanowisk operatorsko-inżynierskich ze schematem mnemotechnicznym rozdzielnicy RKNN Mikroturbina Capstone C65 dostarczona przez IBT Group: Spośród 46 planowanych składników instalacji badawczej, które są tzw. wskaźnikami produktu projektu, w laboratorium stanęło już 15 gotowych jednostek funkcjonalnych. Wśród nich są m.in.: rozdzielnica badawcza RKNN, mikroturbina gazowa MT, statyczny generator mocy biernej STATCOM

Energetyczne laboratorium

Jak sprawdzić działanie nowego urządzenia w sieci elektroenergetycznej bez konieczności wyłączania całej infrastruktury służącej do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej? Jak przekonać się, czy nie zaburza ono pracy innych urządzeń albo zanadto nie obciąża systemu? Laboratorium LINTE^2, które powstaje przy Politechnice Gdańskiej, będzie miejscem, gdzie – w odpowiednio dobranej skali – takie badania będą

Europejski debiut największego na świecie wyłącznika generatorowego

W Elektrowni systemowej Kozienice w Polsce zostanie zainstalowany największy wyłącznik generatorowy (GCB) w Europie. Wyłącznik typu HEC 9-250 XL produkowany przez ABB zostanie zamontowany na bloku 11 o mocy 1075 MW. Blok ten będzie największym blokiem energetycznym w kraju. Zużycie energii elektrycznej w Polsce stale rośnie i taka tendencja przewidywana jest w następnych dekadach. Rosnące

RWE Stoen Operator przyłączył do sieci 110 kV Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych “Polonia Aero”

RWE Stoen Operator zrealizował umowę dotyczącą przyłączenia do sieci wysokiego napięcia Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych. Ośrodek będzie służył do badań przemysłowych i prac rozwojowych w przemyśle lotniczym, w tym przede wszystkim do testowania prototypów turbin niskiego ciśnienia silników lotniczych, jak również testów demonstratorów technologii wykorzystywanych w budowie silników lotniczych. Obiekt został przyłączony do sieci elektroenergetycznej

ABB dla kolei

  ABB zrealizowała pierwsze zamówienie na dostawę i montaż rozdzielni 110 kV dla PKP Energetyka – piątego największego sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Łączna kwota kontraktu na urządzenia, które wykorzystane zostaną przy pracach nad obiektami stacyjnymi do zasilania kluczowych magistrali kolejowych, wynosi około 160 mln zł. – Pierwsze, zrealizowane przez ABB zamówienie dotyczy podstacji trakcyjnej

TAURON Wytwarzanie: wykopy pod fundamenty bloku 910 MW rozpoczęte

Na terenie budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III rozpoczęły się prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty budynku głównego kotłowni i maszynowni oraz pod fundamenty chłodni kominowej. Wysokość chłodni kominowej jaworznickiego bloku sięgnie aż 180 metrów, dlatego średnica wykopu pod jej fundamenty to ponad 150 m. W najgłębszym miejscu, gdzie zlokalizowany będzie kanał

Elektrotim wybuduje stację transformatorową dla Tauron Ekoenergia

Elektrotim podpisał umowę z Tauron Dystrybucja na budowę stacji transformatorowej o wartości ponad 22 mln zł brutto. Przedmiotem umowy jest budowa stacji transformatorowej 110/20/10 kV Pilchowice w Pokrzywniku dla umożliwienia realizacji przez spółkę Tauron Ekoenergia strategicznego projektu inwestycyjnego pn. “Modernizacja Elektrowni Wodnej Pilchowice I”. Wartość umowy to wynagrodzenie brutto w wysokości 22 mln. Termin zakończenia

Apple inwestuje w gigantyczną farmę słoneczną

Apple dokonało właśnie największej inwestycji na rynku energii słonecznej w historii – producent iPhone’ów włożył 848 milionów dolarów na budowaną przez firmę First Solar farmę słoneczną California Flats Solar Project. Powstająca w kalifornijskim hrabstwie Monterey inwestycja po ukończeniu powinna produkować tyle energii, żeby zasilić 60 tysięcy gospodarstw domowych, a za włożone w budowę pieniądze Apple

Mostostal Warszawa wybudował pierwszą w Polsce proekologiczną instalację odzysku ciepła ze spalin mokrych

Mostostal Warszawa wybudował w formule „pod klucz” Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 dla Elektrociepłowni Białystok. Inwestycja została zrealizowana w konsorcjum z firmą Radscan Intervex Polska. W dniu 23 lutego br. ze specjalnym udziałem pana Jana Olssona – Ambasadora ds. Ekologii szwedzkiego rządu, przedstawicieli Ambasady Szwecji, w obecności inwestora, konsorcjum wykonawczego, władz i

Góra
English