Energa

Montaż kotłów gazowych w Elektrociepłowni Elbląg

Montaż kotłów gazowych w Elektrociepłowni Elbląg

  Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, kontynuuje program inwestycyjny w Elblągu. W ostatnim tygodniu marca 2021 roku z Portu Gdańsk do Elektrociepłowni Elbląg przetransportowane zostały trzy kotły wodne gazowe na potrzeby przyszłej kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS). Generalny wykonawca inwestycji, Energotechnika-Energorozruch SA z Gliwic, pod koniec marca zamontował trzy kotły wodne wysokotemperaturowe typu UNIMAT UT-HZ o mocy cieplnej 38 MWt

Energa Obrót rozpoczyna integrację wizualną z Grupą ORLEN

  W ubiegłym roku Grupa Energa dołączyła do Grupy ORLEN. Integracja biznesowa obu grup ma wpływ m.in. na szatę graficzną w komunikacji z klientami Energi Obrotu. Będzie ona dostosowywana stopniowo do standardów Grupy ORLEN. W kolejnych miesiącach poszczególne obszary związane z działalnością Energi Obrotu będą zmieniać wygląd. Wiosną w logo spółki pojawi się człon „Grupa ORLEN”, który podkreśla przynależność do największej

System łączności dyspozytorskiej Energi Operatora zmodernizowany

  Energa Operator jest pierwszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, którego system telekomunikacyjny wraz z użytkowanym przez niego systemem TETRA, spełnia wymogi zawarte w kodeksach sieciowych Komisji Europejskiej NC ER[1]. Energa Operator ukończyła właśnie prace związane z dostosowaniem systemu łączności dyspozytorskiej do tych standardów. Kodeksy określają wymogi dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zasady związane z odbudową systemu energetycznego po ewentualnej rozległej

Trwa transformacja Elektrociepłowni Elbląg

  Energa Kogeneracja (EKO), spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg. Blok biomasowy (BB20p ) po zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt, oraz po przeprowadzonych testach, pracuje zgodnie z planem. Celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą

Energa wprowadzi nowy system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej

  Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. Modernizacja, pozwoli m.in. na szybsze usuwanie awarii oraz ułatwi sterowanie rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Będzie to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie w Polsce. Dyspozytorzy zyskają zautomatyzowane procesy wspierające sterowanie pracą sieci. System samodzielnie wskaże

Energa w zielonej elicie rejestru EMAS

  Energa z Grupy ORLEN na kolejny rok przedłużyła wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Energa SA widnieje w rejestrze EMAS od 2016 r., a od 2019 r. wpis obejmuje łącznie kilkanaście spółek należących do Grupy Energa i prowadzących działalność w 379 lokalizacjach. System EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Jest procesem ustawicznego

Grupa ORLEN wraz z PGNiG zbudują elektrownię gazową w Ostrołęce

Grupa ORLEN pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN ORLEN i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów. Jednocześnie PKN ORLEN i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne

Energa przetestuje w Gdańsku nowatorskie słupy energetyczne

  Energa z Grupy ORLEN, otrzyma blisko 3 mln zł dofinansowania na wdrożenie nowych rozwiązań w budowie słupów wysokiego napięcia. Nowe konstrukcje dodatkowo usprawnią działanie systemów łączności. Środki przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem w projekcie będzie Politechnika Gdańska. W ramach projektu opracowane i przetestowane zostaną dwa typy słupów wysokiego napięcia specjalnego przeznaczenia. Pierwszy typ odpowiada na zapotrzebowanie rynku energetycznego

Nowoczesne drony na straży linii elektroenergetycznych

  Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, eksploatuje ponad 131 tys. kilometrów napowietrznych linii elektroenergetycznych na obszarze 1/4 Polski. Blisko połowa z nich to linie średnich i wysokich napięć, będące jednym z najistotniejszych elementów elektroenergetycznego „krwiobiegu”. Ich stan techniczny kontrolują już drony, jednak spółka planuje korzystać z tych urządzeń jeszcze częściej.  Regularne oględziny linii napowietrznych wykonywane są przez

Nowe laboratorium elektryczne w Płocku już działa

  Energa z Grupy ORLEN korzysta z nowego laboratorium elektrycznego. Uruchomiła je Energa Operator. Oddział spółki w Płocku, na terenie którego działa laboratorium, zyska dzięki temu możliwość badania we własnym zakresie wyposażenia do prac pod napięciem, elementów infrastruktury sieciowej, a także sprzętu BHP. Laboratoria tego typu służą do okresowego wykonywania prób i pomiarów wyposażenia, a także elektroizolacyjnego sprzętu BHP, wykorzystywanego w codziennej

Góra
English