enegretyka

Elektrownia w Ostrołęce – modernizacja bloku nr 1

Elektrownia w Ostrołęce – modernizacja bloku nr 1

  Po zakończeniu modernizacji turbozespołu i urządzeń pomocniczych bloku energetycznego nr 1, Elektrownia Ostrołęka B, stanowiąca strategiczne aktywa wytwórcze Grupy ENERGA, będzie mogła wytwarzać energię elektryczną przy zachowaniu wysokich wskaźników niezawodności. Rozpoczęto także w elektrowni kolejny etap realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, tj. budowę instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin (SCR). Dzięki podjętym inwestycjom modernizacyjnym

Góra
English