Enea

Enea Operator testuje autorski system lokalizacji i identyfikacji awarii zainstalowany w samochodzie elektrycznym

Enea Operator testuje autorski system lokalizacji i identyfikacji awarii zainstalowany w samochodzie elektrycznym

  Enea Operator realizuje autorski projekt pilotażowy systemu, który lokalizuje awarie oraz identyfikuje i wyznacza miejsce lokalizacji linii kablowych niskiego napięcia (nn). Nowy system ma za zadanie ułatwić pracę brygad w terenie oraz zoptymalizować koszty nowej aparatury. W trosce o środowisko, projekt zakłada wykorzystanie samochodów z napędem elektrycznym. Pilotażowy program realizowany jest w szczecińskim oddziale

#Poznań2030: Enea Operator zmodernizowała GPZ Poznań-Główna i rozdzielnię średniego napięcia w GPZ Cytadela

  Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw energii elektrycznej i jakości zasilania oraz umożliwienie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych podmiotów w Poznaniu – to efekty przeprowadzonej przez Eneę Operator modernizacji rozdzielni średniego napięcia (SN) w GPZ Cytadela i przebudowy stacji GPZ Poznań-Główna. Koszt wykonanych prac to około 18,6 mln zł. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu

Grupa ORLEN wraz z PGNiG zbudują elektrownię gazową w Ostrołęce

Grupa ORLEN pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN ORLEN i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów. Jednocześnie PKN ORLEN i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne

Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5

  Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została do 242 MW moc bloku, co przekłada się na wzrost sprawności instalacji i obniżenie emisji. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. Inwestycja polegała

Enea Operator kupi 45 tys. liczników energii elektrycznej

  Enea Operator podpisała umowę z firmą Apator na dostawę liczników 3-fazowych na potrzeby realizacji rozliczeń rynku mocy – opłaty mocowej. Liczniki zostaną zainstalowane u klientów z grup taryfowych C1x, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Podpisanie umowy odbyło się w związku z rozstrzygniętym w grudniu wspólnym przetargiem ogłoszonym przez Eneę Operator, Tauron Dystrybucję oraz PGE

Góra
English