efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych

Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych

Marek Barnaś, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Usług Technicznych DEKRA Certification • Ostatnie wyniki ISO Survey wyraźnie potwierdzają rosnące zainteresowanie tematyką wydajności energetycznej. W 2013 roku liczba wydanych certyfikatów ISO 50001 w Polsce (System Zarządzania Energią) podwoiła się w porównaniu do lat ubiegłych. To bardzo pozytywny przejaw podwyższenia świadomości przedsiębiorstw, które zauważają bezpośrednią zależność między efektywnym

Góra
English