edukacja

LOTAMS podpisuje umowę z PWSZ w Chełmie

LOTAMS podpisuje umowę z PWSZ w Chełmie

  29 lipca 2019 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Przedmiotem porozumienia jest współpraca spółki LOTAMS ze szkołą w zakresie patronatu kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn ze specjalnością Mechaniki lotniczej. Umowa została podpisana przez Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji LOTAMS – Sławomira Facona oraz Rektora PWSZ

Czwarta rewolucja przemysłowa wymusi zmianę podejścia do kształcenia inżynierów. Polskim specjalistom brakuje umiejętności miękkich

  Przemysł 4.0 nie pozbawi ludzi pracy, ale wymusi na nich dostosowanie się do nowych realiów i wymogów rynkowych. Według ekspertów polskim inżynierom brakuje przede wszystkim kompetencji miękkich, takich jak swobodna komunikacja. Tymczasem wbrew obawom czwarta rewolucja przemysłowa może się okazać czynnikiem chroniącym rynek pracy przed zmniejszeniem produkcji w fabrykach, spowodowanych depopulacją i niedoborem pracowników. Rynek Przemysłu 4.0 do

Bosch Rexroth otwiera uczniom drzwi do technologii przyszłości

Firma Bosch Rexroth specjalizująca się w technologii przyszłości stawia na edukację młodych ludzi z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie.     W poniedziałek, 25 lutego, w obecności wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej i burmistrza dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego, firma Bosch Rexroth podpisała porozumienie z warszawskim Technikum Mechatronicznym nr 1. Dzięki tej współpracy uczniowie będą mieli

Łatwiejszy start zawodowy studentek uczelni technicznych dzięki programowi Siemensa „Inżynierki 4.0”

Siemens otwiera przed studentkami kierunków technicznych nowe możliwości podniesienia kwalifikacji zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu „Inżynierki 4.0”, którego patronem jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odbędą się specjalistyczne warsztaty. Zajęcia poprowadzą eksperci od technologii przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji. Program dąży do zwiększenia udziału kobiet w branży technologicznej i

Girls GO Technology, czyli jak dziewczyny z Jawora oswoiły technologię

  „Kobiety też mogą pracować w branży technologicznej”, „kobiety wcale nie są gorsze od mężczyzn, mogą zajmować równie wysokie i odpowiedzialnie stanowiska”, „poleciłabym udział w warsztatach, ponieważ motywowały nas do zastanowienia się, co będziemy robić w przyszłości” – to tylko niektóre ze stwierdzeń uczestniczek „Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię”, programu stworzonego przez Mercedes-Benz

Pierwsza Fabryka Edukacyjna 4.0 w Hesji

  Szkoły Zawodowe w Dillenburgu uruchomiły tzw. CP Factory – pierwszą w Hesji uniwersalną Fabrykę Edukacyjną w zakresie Przemysłu 4.0. W przyszłości praktykanci będą uczyć się tutaj zastosowania zasad Przemysłu 4.0 na działających maszynach. Na sfinansowanie rozbudowy szkoły zawodowej pozwoliła darowizna prof. dra Friedhelma Loh – właściciela Friedhelm Loh Group, w której największym przedsiębiorstwem jest

Technikum Mechatroniczne w Pniewach pod patronatem WObit

  5 stycznia 2018 roku w Pniewach miało miejsce podpisanie trójstronnej umowy patronackiej pomiędzy Gminą Pniewy, Zespołem Szkół  im. E. Sczanieckiej w Pniewach oraz firmą WObit, tworzące Technikum Mechatroniczne w Pniewach. Podpisanie umowy połączone zostało z uroczystym otwarciem pracowni mechatronicznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. W odnowionej sali znalazły się m.in. przygotowane na zamówienie stoły robocze,

Wystartował program edukacyjny realizowany przez 3M, CIOP i Politechnikę Gdańską

  Czy czujesz się ekspertem z zakresu BHP? Czy jesteś pewien, że to wiedza, a nie rutyna sprawia, że czujesz się bezpiecznie? Czy skutecznie dbasz również o bezpieczeństwo swoich współpracowników? Czy właściwie korzystasz ze środków ochrony indywidualnej w swoim zakładzie pracy? Na te i inne pytania z zakresu BHP odpowiadali przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Centralnego Instytutu

Nowości edukacyjne w legnickiej Strefie

  Kolejna klasa patronacka, wsparcie Ministra Rozwoju oraz współpraca z firmą LG Electronics z Biskupic Podgórnych. To ostatnie wydarzenia związane z działalnością Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Wiosna w klastrze zapowiada się pracowicie. Na rzecz efektywnej edukacji zawodowej w regionie pracuje już 66 podmiotów. W ubiegłym roku Minister Gospodarki, a w tym Minister Rozwoju potwierdził swoje zaangażowanie

Klasa patronacka HYDRO-NAVAL

Firma HYDRO-NAVAL w porozumieniu z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce podjęła inicjatywę stworzenia klasy patronackiej. Dzięki temu uczniowie szkoły będą mieli dostęp m.in. do nowoczesnego sprzętu. Klasa patronacka, w której uczniowie będą mogli podjąć naukę w zawodzie technik mechanik, powstanie w przyszłym roku szkolnym. Dodatkowo klasa patronacka Hydro Naval daję możliwość uczniom kształcenia

Góra
English