EAM

Systemy EAM/CMMS w praktyce

Systemy EAM/CMMS w praktyce

  Systemy informatyczne klasy EAM/CMMS to dziś rozwiązania coraz bardziej uniwersalne. Wspierają obsługę różnych aktywów firmy ważnych z punktu widzenia produkcji. Jakich funkcjonalności można dziś od nich oczekiwać? Chodzi o programy łączące funkcje zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Assets Management – EAM) i systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (z ang. Computerized Maintenance Management Systems –

Góra
English