dofinansowanie

Badania na rynek – trzy nowe nabory

Badania na rynek – trzy nowe nabory

  25 marca wystartuje nabór w konkursach kolejnej odsłony działania Badania na rynek. O wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą mogły ubiegać się firmy, chcące wdrożyć innowacyjne produkty w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nowością w tym roku jest dodatkowy konkurs na projekty realizujące postulaty programu Dostępność Plus. Podobnie jak w poprzednich latach, osobną pulę

Wsparcie na ekspansję zagraniczną dla członków Krajowych Klastrów Kluczowych

  5 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 25 lipca 2019 r. Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł na dofinansowanie

Góra
English