detektory

Duże zyski VIGO System

Duże zyski VIGO System

  W I półroczu 2015 r. VIGO System S.A. wypracowało 13,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 5,1 mln zł zysku netto oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 5,3 mln zł. Jest to odpowiednio 23 proc., 27 proc. i 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. – Mamy za sobą bardzo pracowite półrocze,

Góra
English