ceyfryzacja

Badanie z udziałem przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych: przestarzałe technologie i brak umiejętności jako czynniki utrudniające transformację cyfrową i modernizację IT

Badanie z udziałem przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych: przestarzałe technologie i brak umiejętności jako czynniki utrudniające transformację cyfrową i modernizację IT

  Organizacje dążą obecnie do przekształcania swojej działalności i rewolucjonizowania obsługi klienta, dlatego transformacja cyfrowa znajduje się na szczycie listy priorytetów większości przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych. Szacuje się, że w latach 2020–2023 wydatki w tym obszarze mogą zbliżyć się do kwoty 7,4 bln dolarów (skumulowany roczny wskaźnik na poziomie 17,5%).  Według najnowszego badania danych branżowych,

Góra
English