Budimex

Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

  Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzą w finalną fazę realizacji. 21 grudnia o godz. 15:36 blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej w nowobudowanym bloku

Budimex pracuje nad samonaprawiającą się drogą

  Większa wytrzymałość oraz dłuższa trwałość nawierzchni asfaltowej – to główne cele rozpoczynającego się właśnie projektu SeHePa, realizowanego przez Budimex we współpracy z Politechniką Warszawską. Opracowane technologie, oparte na działaniu innowacyjnych mikrokapsułek w mieszankach mineralno-asfaltowych będą stosowane na budowach realizowanych przez spółkę. Głównym założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania inteligentnego dodatku do asfaltu drogowego.

Góra
English