AUTOSAN

Umowa AUTOSAN na dostawę autobusów CNG dla Ostrołęki

Umowa AUTOSAN na dostawę autobusów CNG dla Ostrołęki

  W kwietniu zakontraktowane zostały kolejne autobusy AUTOSAN SANCITY 12LF CNG, tym razem przeznaczone dla miasta Ostrołęka. Umowa na dostawę 10 szt. tego typu pojazdów została podpisana z dniem 22.04.2020 r. W związku z panującą epidemią kontrakt zawarty został w formie korespondencyjnej. Ze strony Zamawiającego podpisy złożyli Prezydent Miasta Ostrołęka Pan Łukasz Kulik oraz z-ca

Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu

  Konsorcjum, w skład którego wchodzi Autosan sp. z o.o. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (lider) podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie kwotą ponad 5 mln zł projektu budowy autobusu z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym. Środki na dofinansowanie pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Projekt autobusu z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym przewiduje budowę autobusu

Pierwszy gazowy AUTOSAN w Rzeszowie

  W poniedziałek 06 kwietnia br. do rzeszowskiego MPK dostarczony został pierwszy z 60 autobusów AUTOSAN z napędem na sprężony gaz ziemny, które zasilą komunikację miejską stolicy Podkarpacia zgodnie z kontraktem podpisanym w listopadzie ubiegłego roku. Pierwszy SANCITY 12LF CNG został przekazany do odbioru technicznego. Zgodnie z deklaracjami Prezesa Zarządu Spółki AUTOSAN złożonymi w trakcie

Góra
English