AUTOSAN

Grudniowe dostawy autobusów AUTOSAN

Grudniowe dostawy autobusów AUTOSAN

  Grudzień 2020 obfituje w kolejne dostawy autobusów AUTOSAN. Zakontraktowane wcześniej pojazdy dotarły do Rzeszowa, Ostrołęki oraz do 1 RBLog. Zakończona została dostawa drugiej dwudziestki autobusów SANCITY 12LF CNG do stolicy Podkarpacia. Rzeszowska komunikacja miejska odebrała pojazdy w pierwszej połowie miesiąca. W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 r. dotyczącej w sumie 60 szt. autobusów,

Autosan ma umowę na 15 autobusów elektrycznych dla Częstochowy

  W czwartek 10 września br. podpisana została już druga w tym tygodniu szczególnie ważna dla AUTOSAN sp. z o.o. umowa. Tym razem zakontraktowane zostały pierwsze w historii fabryki autobusy z napędem elektrycznym. 15 sztuk SANCITY 12 LFE zamówiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. W/w umowa została podpisana w siedzibie Zamawiającego przez przedstawicieli Zarządów obu

Historyczny kontrakt na autobusy dla Warszawy

  Wtorek 8 września br. to specjalny dzień w długiej historii fabryki AUTOSAN. Prezesi Zarządów Spółek AUTOSAN i warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych podpisali umowę na dostawę do Warszawy 90 szt. przegubowych autobusów AUTOSAN SANCITY 18LF LNG z napędem na ciekły gaz ziemny LNG. Podpisana umowa jest wyjątkowa dla AUTOSAN sp. z o.o. z kilku względów:

AUTOSAN rozkręca biznes

  Oferta AUTOSAN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez MZA Warszawa w zakresie dostaw 90 szt. autobusów przegubowych zasilanych LNG. W postępowaniu zaoferowane zostały 18-metrowe AUTOSAN-y, które wyprodukowane zostaną na bazie dokumentacji technicznej przegubowego autobusu marki SOLBUS. Zakończenie realizacji dostaw planowane jest na 2022 r. Zamówienie warszawskie będzie największym od wielu lat kontraktem

Autosan dostarczy wojsku osiem autobusów

  Kolejne autobusy AUTOSAN LIDER 10 trafią do polskiego wojska na mocy Umowy zawartej drogą korespondencyjną pomiędzy 1 RBLog z Wałcza oraz AUTOSAN sp. z o.o. W kontrakcie mowa jest o 8 sztukach ww. pojazdów i ewentualnie dodatkowych 7 sztukach w opcji. Autobusy przeznaczone dla wojska wyposażone zostaną w niskoemisyjne silniki CUMMINS spełniające normy czystości

Umowa AUTOSAN na dostawę autobusów CNG dla Ostrołęki

  W kwietniu zakontraktowane zostały kolejne autobusy AUTOSAN SANCITY 12LF CNG, tym razem przeznaczone dla miasta Ostrołęka. Umowa na dostawę 10 szt. tego typu pojazdów została podpisana z dniem 22.04.2020 r. W związku z panującą epidemią kontrakt zawarty został w formie korespondencyjnej. Ze strony Zamawiającego podpisy złożyli Prezydent Miasta Ostrołęka Pan Łukasz Kulik oraz z-ca

Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu

  Konsorcjum, w skład którego wchodzi Autosan sp. z o.o. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (lider) podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie kwotą ponad 5 mln zł projektu budowy autobusu z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym. Środki na dofinansowanie pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Projekt autobusu z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym przewiduje budowę autobusu

Pierwszy gazowy AUTOSAN w Rzeszowie

  W poniedziałek 06 kwietnia br. do rzeszowskiego MPK dostarczony został pierwszy z 60 autobusów AUTOSAN z napędem na sprężony gaz ziemny, które zasilą komunikację miejską stolicy Podkarpacia zgodnie z kontraktem podpisanym w listopadzie ubiegłego roku. Pierwszy SANCITY 12LF CNG został przekazany do odbioru technicznego. Zgodnie z deklaracjami Prezesa Zarządu Spółki AUTOSAN złożonymi w trakcie

Góra
English