audyt energetyczny

Jak przeprowadzić audyt energetyczny?

Jak przeprowadzić audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny nie jest celem samym w sobie. Za jego pomocą można ustalić obszary największego zużycia energii (nie tylko elektrycznej), dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie w życie działań zmniejszających zużycie energii. Według URE audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony na podstawie aktualnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania

Audyt energetyczny

  W związku z rosnącą świadomością w zakresie ekologii w Polsce została wprowadzona ustawa (weszła w życie 1 października 2016 roku) mówiąca o tym, że w przypadku dużych przedsiębiorstw audyty energetyczne są obowiązkowe i muszą być regularne, ponieważ to właśnie w ich przypadku oszczędność energii może być naprawdę znacząca dla środowiska.   Definicja audytu efektywności energetycznej

Duże firmy mogą mniej płacić za prąd

Poprawa efektywności energetycznej, a tym samym niższe rachunki za prąd i obniżenie kosztów funkcjonowania firmy – to efekty audytu energetycznego, które duże firmy muszą wykonać do końca września tego roku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Energa wprowadza audyt energetyczny do swojej oferty, gwarantując usługi wykwalifikowanych specjalistów. Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o efektywności

Białe certyfikaty

Bartosz Wojciechowski, Kierownik Programu Oszczędności Energii KGHM Polska Miedź, Departament Infrastruktury Produkcyjnej   • System wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe są niewątpliwie zachętą dla przedsiębiorstw do włączenia trybu „ECO”, jednak w obecnej formie nie można go traktować jako element poprawiający wskaźniki IRR czy NPV w trakcie podejmowania decyzji

Audyt efektywności energetycznej

Roman Kołodziej, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” • Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia Europejska (a tym samym Polska), wynikających z rosnącego uzależnienia od importu energii, ograniczonych zasobów energetycznych, a także konieczności ograniczania zmian klimatu. Głównymi celami efektywności energetycznej jest zmniejszenie zużycia energii i redukcja jej nieuzasadnionych strat

Kierunki ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w Polsce z perspektywy przemysłu

dr inż. Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy, przewodniczący zespołu efektywności energetycznej FOEEiG • Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz ciągły nacisk Komisji Europejskiej na zwiększanie efektywności energetycznej, ewolucja rozwiązań promujących oszczędność energii w różnych formach na stałe wpisana jest w politykę energetyczną Unii a co za tym idzie również Polski. Najważniejszym zadaniem, które

Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych

Marek Barnaś, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Usług Technicznych DEKRA Certification • Ostatnie wyniki ISO Survey wyraźnie potwierdzają rosnące zainteresowanie tematyką wydajności energetycznej. W 2013 roku liczba wydanych certyfikatów ISO 50001 w Polsce (System Zarządzania Energią) podwoiła się w porównaniu do lat ubiegłych. To bardzo pozytywny przejaw podwyższenia świadomości przedsiębiorstw, które zauważają bezpośrednią zależność między efektywnym

Audyt efektywności enegetycznej

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest podwyższaniem efektywności energetycznej, widząc w tym działaniu istotne korzyści finansowe. Bardzo wiele zakładów produkcyjnych korzysta z firm audytorskich, które zajmują się kompleksowym doradztwem w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.   Audyt efektywności energetycznej, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, jest dokumentem zawierającym analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub

Zwiększanie efektywności energetycznej, czyli jak skutecznie zarządzać firmą

Jakub Jędrzejewski, Kierownik projektu, ASTAT   • Dla każdej firmy produkcyjnej, której zarząd myśli długoterminowo o rozwoju działalności, niezbędna jest skuteczność działania, ciągły wzrost wydajności i konkurencyjności. Przedsiębiorstwa wykorzystują różnorodne dotacje unijne, inwestują, aby unowocześniać swój park maszynowy, pracują nad zwiększeniem wydajności produkcyjnej, kupując nowe lub częściej (niestety) używane linie produkcyjne. Owa pogoń za wyprodukowaniem

Góra
English