ATEX

Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe – konferencja HAZEX 2019 dla branży przemysłowej

Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe – konferencja HAZEX 2019 dla branży przemysłowej

  W dniach 3–4 października 2019 r. w Krakowie odbędzie się siódma edycja konferencji Hazex. W tym roku tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym w przemyśle. Tegoroczne wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom zakładów produkcyjnych, w których urządzenia, instalacje produkcyjne lub całe pomieszczenia zagrożone są wybuchem (głównie pyłów, w mniejszym stopniu gazów) i/lub

Strefy zagrożenia wybuchem

  Jeżeli w przedsiębiorstwie występują substancje oraz materiały, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową, konieczne jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.   Określenie lub weryfikacja rodzajów oraz zasięgu rejonów, w których substancje palne występują przypadkowo, często lub cały czas, umożliwia dokonanie oceny ryzyka wybuchu oraz ustalenie jakie należy stosować

Dostawa uziemień elektrostatycznych dla zakładu farmaceutycznego w celu dostosowania pomieszczeń produkcyjnych do wymagań ATEX

  Jeden z globalnych producentów farmaceutycznych zwrócił się do GRUPY WOLFF z prośbą o dobór i dostawę systemów uziemiających do pomieszczeń zakładu, w których odbywa się produkcja z udziałem substancji organicznych i w których są wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Zlecenie ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań polskich przepisów oraz Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe nowo dostarczonej linii przyjęcia i magazynowania sypkich produktów spożywczych

  W połowie września br. jeden z największych koncernów spożywczych zgłosił się do GRUPY WOLFF z prośbą o kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe nowo dostarczonej linii przyjęcia i magazynowania sypkich produktów spożywczych. GRUPA WOLFF zabezpieczała w tym zakładzie już dwadzieścia instalacji i w tym konkretnym zapytaniu nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie czas jaki otrzymała na realizację

System ExPlant nagrodzony podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016

GRUPA WOLFF otrzymała nagrodę FIRE PRODUCT AWARDS|EXPO 2016 za ExPlant – najlepszy system informatyczny do zarządzania bezpieczeństwem technicznym i środowiskowym oraz awariami i utrzymaniem ruchu w przemyśle. Statuetkę wręczono podczas Gali odbywającej się w ramach 13. edycji Kongresu Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016 na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło rzeszę liderów w zakresie zabezpieczeń i

Góra
English