ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland odkłada w czasie ponowne uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie

ArcelorMittal Poland odkłada w czasie ponowne uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie

  ArcelorMittal Poland informuje, że podjął decyzję o odłożeniu w czasie procesu uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie. Decyzja o nieuruchamianiu instalacji w zakładanym wcześniej terminie – czyli w drugiej połowie marca – wynika z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby COVID-19 oraz z faktu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się

ArcelorMittal Poland ponownie uruchamia wielki piec w krakowskiej hucie

  ArcelorMittal Poland informuje, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty, która została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku ze względu na pogarszające się warunki rynkowe. – Decyzja o ponownym uruchomieniu instalacji wynika z konieczności dostarczenia slabów (półproduktów) do huty ArcelorMittal w Gandawie w Belgii, gdzie rozpocznie się remont wielkiego pieca,

Góra
English