ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland na stałe zamknie część surowcową krakowskiej huty

ArcelorMittal Poland na stałe zamknie część surowcową krakowskiej huty

  ArcelorMittal Poland poinformował dziś, że zamierza na stałe zamknąć część surowcową w swoim krakowskim oddziale. Proces zamykania instalacji wielkiego pieca i stalowni rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni. Wielki piec i stalownia zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza

ArcelorMittal Poland odkłada w czasie ponowne uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie

  ArcelorMittal Poland informuje, że podjął decyzję o odłożeniu w czasie procesu uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie. Decyzja o nieuruchamianiu instalacji w zakładanym wcześniej terminie – czyli w drugiej połowie marca – wynika z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby COVID-19 oraz z faktu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się

ArcelorMittal Poland ponownie uruchamia wielki piec w krakowskiej hucie

  ArcelorMittal Poland informuje, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty, która została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku ze względu na pogarszające się warunki rynkowe. – Decyzja o ponownym uruchomieniu instalacji wynika z konieczności dostarczenia slabów (półproduktów) do huty ArcelorMittal w Gandawie w Belgii, gdzie rozpocznie się remont wielkiego pieca,

Góra
English