ANWIL

ANWIL wśród trzech najbezpieczniejszych pracodawców w kraju

ANWIL wśród trzech najbezpieczniejszych pracodawców w kraju

  Po zwycięstwie w konkursie Głównego Inspektoratu Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na poziomie regionalnym, ANWIL S.A. odniósł kolejny sukces. Firma została doceniona także na szczeblu ogólnopolskim w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 osób. Spółka z Grupy ORLEN została jednym z trzech laureatów krajowego konkursu i tym samym wpisana na Złotą Listę Pracodawców.

ANWIL z Grupy ORLEN umocni pozycję w branży chemicznej

  Rozbudowa instalacji nawozów w spółce ANWIL z Grupy ORLEN przebiega zgodnie z harmonogramem. Największa w regionie kujawsko–pomorskim i w historii firmy inwestycja, która zapewni ok. 100 nowych miejsc pracy oraz wzmocni polską gospodarkę, jest na 32 proc. poziomie zaawansowania. Według prognoz, zysk operacyjny EBITDA spółki po zakończeniu rozbudowy mocy produkcyjnych, które planowane jest na

ANWIL laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

  Zwycięstwo spółki to potwierdzenie profesjonalnego podejścia do bezpiecznej organizacji pracy oraz przestrzegania najwyższych standardów w trosce o zdrowie i życie pracowników. Na 100 możliwych do uzyskania punktów w ocenie komisji konkursowej ANWIL uzyskał wynik maksymalny! Chemiczna spółka z Grupy ORLEN wygrała 27. edycję konkursu organizowanego przez Główny Inspektorat Pracy na szczeblu regionalnym. ANWIL oceniany

ANWIL przekaże milion złotych na walkę z koronawirusem

  ANWIL, spółka z Grupy ORLEN, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zwiększa wsparcie na walkę z koronawirusem. Na zakup głównie sprzętu medycznego oraz środków higienicznych przeznaczy milion złotych. To rekordowa w historii spółki kwota, która trafi m.in. do placówek służby zdrowia w regionie. Darowizny będą przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Beneficjenci, którzy

Współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

  28 lutego 2020 r. ANWIL S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie obejmujące współpracę w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej wymiany doświadczeń w obszarze innowacji, nauki i biznesu z wymierną korzyścią dla obu stron porozumienia. W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą również działania integrujące środowisko studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem praktyk

Lokalne inwestycje ANWILU wyróżnione

  Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych ANWILU został doceniony przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wszystkie projekty realizowane przez włocławską spółkę z Grupy ORLEN ukierunkowane są na wzmacnianie konkurencyjnej pozycji firmy, a także na rozwój regionu. Temu służy m.in. realizowana przez ANWIL rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów. ANWIL otrzymał nagrodę za najwyższe nakłady inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim w

Góra
English