Andea Solutions

Andea poszerza ofertę o system DELMIA Ortems

Andea poszerza ofertę o system DELMIA Ortems

  Światowy lider świadczący kompleksowe usługi doradcze i wdrożeniowe projektów MES/MOM – Andea Solutions Sp. z o.o., zdecydował się rozszerzyć swoją działalność o rozwiązania klasy APS (Advanced Planning and Scheduling). Firma nawiązała współpracę z Dassault Systèmes w zakresie dystrybucji systemu DELMIA Ortems na rynku polskim. Andea Solutions jest dobrze znana na światowym rynku systemów MES/MOM.

Góra
English