Produktowe Artykuły

Tanie, kolorowe A3

Tanie, kolorowe A3

  W wielu przypadkach wydruki w formacie A4 są zbyt małe. Dotyczyć to może wszelkiego rodzaju pracowni budowlanych i architektonicznych, projektantów lub konstruktorów. Także w przeciętnym biurze często wykorzystuje się różnego rodzaju zestawienia (np. w Excelu), które są bardziej czytelne, jeśli są wydrukowane w większym formacie. Łatwiejsze jest także automatyczne adresowanie kopert C4 (a więc

Plan produkcji – przykłady, symulacje, warianty w praktyce

Plan produkcji określa ilość towaru, która ma zostać wykonana w danym czasie. Powinien również określać ograniczenia, które mogą utrudnić poprawne wykonanie zadania, a także uwzględniać wprowadzone zmiany wynikłe na przykład z awarii maszyn czy opóźnienia dostaw. Aby nowocześnie zarządzać produkcją, nie wystarcza już tylko Excel, niezbędny staje się za to system APS. Organizacja procesu produkcyjnego

Stoły montażowe do kontroli jakości standardem w zakładach przemysłowych

Nierozłącznym elementem każdego procesu produkcyjnego jest kontrola jakości wyrobów. Oprócz wyznaczenia krytycznych operacji przed przystąpieniem do pracy (na przykład za pomocą analizy FMEA) technolodzy są w stanie przewidzieć wiele wad mogących pojawić się w trakcie produkcji. Dodatkowo w oparciu o obiektywne pomiary produktów po ich wykonaniu, dostarczenie oraz analizę wniosków, na podstawie których wprowadzone w

Druk 3D w prototypowaniu i produkcji

  Wytworzenie „od ręki” fizycznego obiektu z przygotowanego w komputerze modelu trójwymiarowego jeszcze do niedawna stanowiło obszar, w którym poruszali się autorzy literatury science fiction. Dziś wykorzystując druk przyrostowy, można wytwarzać w pełni użyteczne produkty, a kolejne bariery techniczne są pokonywane.   W procesie prototypowania możliwość szybkiego uzyskania przestrzennego obiektu na podstawie przygotowanego w programie komputerowym modelu jest spełnieniem marzeń projektantów. W wielu

Wkrętarki pneumatyczne

  Narzędzia pneumatyczne są najczęściej stosowanymi narzędziami w przemyśle. Cieszą się powodzeniem głównie z powodu większej (w porównaniu z narzędziami elektrycznymi) niezawodności, trwałości oraz stosunkowo niewielkiego ciężaru.   W przemyśle bardzo ważnym parametrem jest wydajność pracowników. Nie wszędzie można pracę zautomatyzować lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego tak ważne jest szybkie i precyzyjne wykonywanie czynności przez pracowników, którzy zajmują się montażem

Osprzęt wózków widłowych

    Stanowią jeden z najważniejszych środków transportu w magazynach wysokiego składowania. Można je również spotkać na placach magazynowych, rampach przeładunkowych, firmach zajmujących się przewozem towarów, itp. Słowem wszędzie gdzie istnieje konieczność przewiezienia małych i średnich gabarytów. Wózek widłowy, bo o nim mowa należy do grona tych urządzeń transportu, który jest spotykany bardzo powszechnie. Jednak,

Mierniki cęgowe

  Mierniki cęgowe zapewniają przede wszystkim pomiar podstawowych wielkości elektrycznych takich jak prąd stały i przemienny, rezystancja, pojemność, częstotliwość czy też temperatura. Nowoczesne przyrządy cęgowe stanowią zaawansowane mierniki wielkości elektrycznych.   Niektóre modele przyrządów są wsparciem przy rozwiązywaniu problemów z jakością energii obciążeń zmiennych. Funkcjonalność w tym zakresie uzyskuje się dzięki możliwości analizowania widm harmonicznych oraz filtrowi

Wózki paletowe ręczne

  Wózki paletowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami do transportu bliskiego. Można je spotkać w magazynach, na liniach produkcyjnych, w hurtowniach, sklepach a także jako wyposażenie dużych samochodów – do ułatwienia za/rozładunku.   Wózek paletowy ręczny jest stosunkowo prostą konstrukcją, co nie oznacza, że nie można ich spotkać w lepszym lub gorszym wykonaniu – zarówno jeśli

Smarownice

  Smarownica jest urządzeniem przeznaczonym do smarowania pod ciśnieniem, olejem lub smarem stałym. Standardowy podział smarownic dzieli je z uwzględnieniem źródła energii wymuszającej podanie środka smarnego, stąd też zastosowanie znajdują smarownice ręczne, nożne, pneumatyczne i elektryczne. Z kolei w kontekście sposobu pobierania środka smarnego uwzględnia się smarownice z własnym zbiornikiem oraz montowane na opakowaniach smaru/oleju.

Środki smarne do zastosowań specjalnych

  W większości przypadków środki smarne stosuje się do przekładni i łożysk pracujących w przeciętnych warunkach w halach produkcyjnych. Ale są też mechanizmy, które muszą być smarowane, a które pracują w specyficznych warunkach. Są to przede wszystkim trudne warunki środowiskowe takie jak wysoka/niska temperatura, duża wilgotność, środowisko zasadowe/kwasowe, zapylenie, itd. Są także sytuacje odwrotne, kiedy

Góra
English