Zamówienia armii amerykańskiej szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorców

 

Aktualnie istnieje w Polsce 9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska. Bazy te położone są w zachodniej części kraju i stanowią pewien wydzielony obszar, zamieszkały przez setki osób potrzebujących stałych dostaw towarów i usług. Ponieważ pobyt armii amerykańskiej w Polsce finansowany jest ze środków publicznych USA, w bazach obowiązują przepisy amerykańskie dotyczące zamówień publicznych, które ogłaszane są na stronie www.beta.sam.gov.

W sytuacji, gdy wciąż bardzo mało polskich firm zarejestrowało się w bazie SAM.gov jako potencjalni dostawcy rządu USA, zdecydowaną większość zamówień dla wojsk USA realizują firmy zagraniczne, a polscy przedsiębiorcy występują jako podwykonawcy umowy i uzyskują jedynie ułamek wartości zrealizowanego zamówienia.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), aby wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i wykorzystać planowaną intensywną rozbudowę siedzib wojsk USA w Polsce, a także w celu zniwelowania nieznajomości know-how amerykańskich procedur przetargowych, zleciło przygotowanie przewodnika „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce”. Jest to szczegółowa instrukcja, która ma za zadanie w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić kroki, które należy wykonać, aby zarejestrować się jako dostawca rządu USA. Instrukcja dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zamowienia-wojsk-amerykanskich-stacjonujacych-w-polsce2

1. Na zlecenie MRPiT, firma doradcza Poland-U.S. Operations Sp. z o.o. przeprowadzi w  2021 roku cztery, dwuetapowe szkolenia dla przedsiębiorców i przedstawicieli instytutów naukowych i uczelni wyższych prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenie w pierwszym etapie obejmować będzie następujący zakres:

  • najczęstsze kategorie towarów i usług zamawianych przez wojsko amerykańskie;
    • procedurę zamówień publicznych obowiązującą w USA wraz ze szczegółowym instruktażem jak należy i w jakiej kolejności wypełnić i złożyć dokumenty, aby zostać zarejestrowanym dostawcą rządu USA. Instrukcja powinna pokazywać krok po kroku, jakie czynności należy wykonać i jakie dane podać;
    • szczegółową informacją jak wyszukiwać pasujące przetargi, na co zwrócić uwagę w ogłoszeniach o zamówieniach;
    • szczegółową informacją jak przygotować ofertę, jakie informacje są najważniejsze, jakie rozwiązania prawne i finansowe mają zastosowanie.

Szkolenie zostanie zorganizowane stacjonarnie lub online, jeżeli obowiązywać będzie reżim sanitarny.

Drugi etap szkolenia obejmować będzie szczegółowy instruktaż w jakiej kolejności oraz w jaki sposób należy wypełnić i złożyć dokumenty w celu zostania zarejestrowanym dostawcą rządu USA. Efektem szkolenia jest doprowadzenie do zarejestrowania firmy/ instytutu w bazie SAM.gov.

2. W 2021 roku zostaną zorganizowane także szkolenia dla pracowników urzędów: gmin, miast lub starostw powiatowych oraz pracowników Centrów Obsługi Importera i Eksportera w Urzędach Marszałkowskich (COIE), Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz stowarzyszeń przedsiębiorców.

Szkolenie dla pracowników urzędów będzie dotyczyć informacji na temat amerykańskiego systemu zamówień publicznych, które osoby kontaktujące się z przedsiębiorcami powinny znać, aby wskazać firmom możliwości rozwoju w oparciu o współpracę z armią USA stacjonująca w Polsce.

Pierwsze szkolenie dla urzędników odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku w formie webinarium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bezplatne-szkolenie-dla-pracownikow-urzedow-coie-sse-oraz-stowarzyszen-przedsiebiorcow.

Zachęcamy do rejestracji! Liczba miejsc ograniczona!

3. Ambasada USA w Polsce organizuje seminarium nt. Zagranicznego programu testów porównawczych (FCT) Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Seminarium odbędzie się online w dniu 13 kwietnia 2021 w godzinach 8:00-14:00 . Obejmować będzie 5 prezentacji, każda 90 minutowa.

Program FCT ma na celu identyfikację, ocenę i wdrażanie najnowocześniejszych technologii z całego świata. Szczegółowe informacje na temat konkretnych obszarów, którymi zainteresowany jest Departament Obrony zawiera ulotka zamieszczona na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/seminarium-online-zagranicznego-programu-testow-porownawczych-fct-departamentu-obrony-stanow-zjednoczonych. Seminarium będzie okazją do zorientowania się przez polskie firmy czy ich produkty lub usługi są w obszarze zainteresowania Departamentu Obrony US.

4. Dla małych i średnich przedsiębiorców w dniu 17 maja 2021 roku organizowane jest szkolenie na temat  zamówień publicznych w Chinach i Wietnamie.

Przedmiotem szkolenia realizowanego w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, dofinansowanego z programu UE POWER,  będą zasady zamówień publicznych obowiązujących na rynkach zamówień publicznych Chin i Wietnamu. To niesamowita okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by dzięki poznanym podczas szkolenia przepisom dotyczącym zagranicznych zamówień publicznych, bez obaw brać w nich udział.

Zakres tematyczny szkolenia:

a)      Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Chinach i Wietnamie;

b)      Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych;

c)      Analiza dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie oferty;

d)      Specyfika umowy o zamówienie publiczne;

e)      Środki ochrony prawnej oraz organy kontrolne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://chinywietnamszkolenie.gr8.com/.

Informacje:

1. Zgodnie z art. 18 Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. zwalnia się od podatku VAT
i podatku akcyzowego towary i usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz, przeznaczonych do wyłącznego użytku tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej.

Co do zasady zwolnienie to stosuje się w chwili sprzedaży poprzez zastosowanie przy sprzedaży stawki podatku VAT w wysokości 0%, jeżeli transakcja potwierdzona jest odpowiednim dokumentem wydanym przez siły zbrojne USA. Rozwiązanie to stosowane jest zatem przez podatników podatku od towarów i usług zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”.

Broszura opracowana przez Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów wyjaśniająca procedurę rozliczania podatku VAT znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/towary-i-uslugi.

2. Na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wideo–czas-na-podboj-rynkow-zagranicznych znajduje się pełna wersja filmu promującego udział przedsiębiorców w przetargach organizacji międzynarodowych. Zainteresowanym instytucjom oraz przedsiębiorcom MRPiT może ją udostępnić do wykorzystania. Zapotrzebowanie na film animowany prosimy przesyłać na adres mzp@mrpit.gov.pl.

3. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o aktualnych przetargach NATO. Komunikaty publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przetargi-nato-ogloszenia

4. Na stronie:https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przyklady-miedzynarodowych-przetargow-publicznych  dostępne są informacje o aktualnych przetargach ogłaszanych przez inne organizacje międzynarodowe (np. ONZ, UE, OECD).

5. Zachęcamy do zaznajamiania się z aktualnymi ogłoszeniami o szkoleniach/webinariach organizowanych bądź współorganizowanych przez MRPiT na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ogloszenia2. W najbliższym czasie ukażą się informacje nt. szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla armii amerykańskiej dla przedsiębiorców – pierwsze szkolenie już w maju!

 

Źródło: KSSSE

Authors

Related posts

Góra
English