Elektromobilność: Polska największym eksporterem baterii jonowo-litowych

Zdjęcie: Samsung

 

Elektromobilność jest jednym najbardziej wyrazistych trendów rozwojowych nowoczesnych gospodarek. Ostatnie lata przyniosły jej nadzwyczajny rozwój a rok 2020, pomimo globalnych turbulencji wywołanych pandemią, można określić jako katalizator pozytywnych zmian w zakresie niskoemisyjnego transportu. W roku tym po ulicach świata jeździło ponad 10,8 mln pojazdów elektrycznych, ale już w roku 2023 liczba ta ma się zwiększyć do nawet 54 mln. Rok 2020 przyniósł również zmiany na podium elektromobilności, gdzie miejsca zmieniają najsilniejsi konkurenci. W Unii Europejskiej sprzedano 1,365 mln pojazdów elektrycznych. Tym samym UE o blisko 2% wyprzedziła Chiny pod względem liczby sprzedanych samochodów elektrycznych (1,337 mln), jednocześnie daleko z tyłu zostawiając Stany Zjednoczone (0,328 mln). Wszystkie koncerny motoryzacyjne mają już w swojej ofercie pojazdy elektryczne. Wyścig o dominację w ramach nowej gałęzi gospodarki nabiera tempa.

Polska również w nim uczestniczy. W roku 2020 efekty przyniosły starania zmierzające do uczynienia naszego kraju zagłębiem produkcyjnym nowej mobilności. Dzięki realizacji skutecznych działań Państwa w zakresie finansowania projektów nowej mobilności oraz skutecznego pozyskiwania inwestycji z wiodącym udziałem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nastąpił spektakularny wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych, którego wartość wyniosła blisko 4 mld euro, czyli blisko 2 mld euro więcej niż w 2019 r. Tym samym Polska stała się największym eksporterem baterii litowo-jonowych w Unii Europejskiej. Eksport tych baterii stanowi obecnie 1,7 proc. ogólnej wartości polskiego eksportu i jest największą pojedynczą pozycją w statystyce polskiego handlu zagranicznego. Od lipca 2020 roku Polska, wyprzedzając Chiny, stała się najważniejszym dostawcą baterii do Niemiec. Eksport tego produktu jest również najważniejszą pozycją w eksporcie do Francji, Belgii, Austrii i Szwecji.

Optymistyczne widoki na przyszłość niesie ze sobą projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera, którego masowa produkcja ma się rozpocząć w 2024 r. Nasz kraj jest też jednym z europejskich potentatów w produkcji autobusów elektrycznych. Zgodnie z informacjami PIE pozycja Polski w eksporcie autobusów elektrycznych w UE wyraźnie się umocniła. Obecnie odpowiadamy za 46 proc. unijnego eksportu (dane za 10 miesięcy 2020 r.) co oznacza, że Polska stała się największym eksporterem autobusów elektrycznych w UE, wyprzedzając Belgię (36 proc.), Czechy (7 proc.), Niemcy (4 proc.) i Holandię (niespełna 2 proc.).

W dynamicznym wyścigu o pozycję w ramach nowej branży w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, nadal wymagają rozbudowy programy finansowania elektromobilności (takie jak programy NFOŚiGW), których celem będzie pobudzenie sprzedaży i dalszej rozbudowy parku samochodów elektrycznych. Warto jednak zauważyć, że i w tym zakresie prognozy są optymistyczne w związku z licznymi inicjatywami rozbudowy sieci ładowania EV. Zgodnie z przewidywaniami PSPA w 2021 r. liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce może zwiększyć się nawet o 2,2 tys. co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z 800 punktami w roku 2020. Wzrost ten, w połączeniu ze stałymi pracami nad usprawnieniem legislacji i instrumentów finansowania dla rynku samochodów elektrycznych ma szansę przyczynić się do dalszych wzrostów sprzedaży.

Polska jest również bez wątpienia atrakcyjną destynacją dla zagranicznych inwestorów, o czym świadczy 17 elektromobilnych projektów inwestycyjnych obsługiwanych przez PAIH, a wartych ok. 4758 mln euro. Wiele wskazuje, że będzie ich też więcej, ponieważ od kilku lat obserwujemy ciągły wzrost w tym zakresie. Pozytywnymi wskazówkami są też liczne inwestycje w przemysł elektroniczny (9 projektów wartych 664,15 mln euro) i energetyczny (7 projektów wartych 221 mln euro) jak również niewielki, ale stały rozwój inwestycji w sektor badawczo-rozwojowy (11 projektów wartych 21,1 mln euro, które wygenerują jednak ok. 2328 wymagających technologicznie miejsc pracy).

Polski sektor elektromobilności potrzebuje ciągłych impulsów rozwoju w postaci napływu nowych inwestycji oraz intensywnego wsparcia eksportu tej młodej branży. Z jednej strony spowoduje to rozwój nowych łańcuchów wartości w oparciu o wysokotechnologicznych partnerów, z drugiej, pozwoli wygenerować branży środki niezbędne dla jej dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że obu tym zadaniom jesteśmy w stanie sprostać.

Grzegorz Gałczyński, Kierownik ds. Branż Strategicznych, Centrum Obsługi Przedsiębiorstw, PAIH

Authors

Related posts

Góra
English