Przemysł motoryzacyjny odrobił część strat spowodowanych COVID-19

Przemysł motoryzacyjny w Polsce bardzo mocno odczuł w pierwszym półroczu pandemię koronawirusa. Lockdown w Europie odbił się bardzo negatywnie na sprzedaży, poziomie zatrudnienia oraz wartości eksportu. W trzecim kwartale 2020 r. nastąpiła pewna poprawa a w niektórych aspektach osiągnięte wyniki były wyższe od osiągniętych rok wcześniej.

Produkcja sprzedana

W okresie trzech kwartałów br. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła 98,72 mld złotych. To o 20,4 proc. mniej niż przed rokiem. W ciągu trzeciego kwartału nastąpiła znacząca poprawa. Jeszcze po dwóch kwartałach spadek sprzedaży rok do roku wynosił 30,1 proc., co związane było z ograniczeniem produkcji pojazdów i komponentów w Europie (II połowa marca – I połowa czerwca). – W trzecim kwartale branża motoryzacyjna mocno się ożywiła – mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. – W tym okresie produkcja sprzedana była większa od tej przed rokiem o około 5 procent.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

 

W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w okresie trzech miesięcy 2020 roku osiągnęła 93,85 mld złotych, o 21,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Nadal większość przychodów generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Tego typu firmy w analizowanym okresie osiągnęły produkcję sprzedaną na poziomie 54,56 mld złotych (-21 proc.). Sprzedaż dwóch pozostałych grup wyniosła odpowiednio: producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) – 35,81 mld złotych (-21,4 proc.), producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) – 3,48 mld złotych (-16,3 proc.).

 


Zatrudnienie

Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie[1] wyniosło 200,1 tys. osób. – Trend spadkowy został znacznym stopniu wyhamowany w trzecim kwartale – zaznacza Rafał Orłowski. O ile w II kwartale nastąpił spadek o 7,6 tys. w stosunku do kwartału poprzedniego to w III kwartale ubyło już tylko 1,2 tys. W związku z dużymi potrzebami zakłady motoryzacyjne znów silnie posiłkują się pracownikami tymczasowymi, z których zrezygnowano w bardzo dużym stopniu w okresie wiosennych przestojów.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

 

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło po trzech kwartałach br. 188,8 tys. wobec do wartości 199,7 tys. rok wcześniej. W tej grupie główną siłą „napędową” niezmiennie pozostają producenci części i akcesoriów, u których na koniec analizowanego okresu przeciętne zatrudnienie było na poziomie wzrosło do 143,3 tys. (trzy kwartał 2019 r.: 154,1 tys.). Wyższa niż przed rokiem liczba miejsc pracy była u producentów pojazdów i silników i wyniosła 34,7 tys. (+0,5 tys.). Przyczynili się do tego producenci jednostek napędowych, którzy prowadzili nowe rekrutacje w tym roku podkreśla Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. Natomiast u producentów przyczep i naczep nastąpił spadek – 10,8 tys. wobec 11,5 tys. po trzech kwartałach 2019 roku.

 

Eksport

W okresie trzech kwartałów 2020 r. eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski osiągnął wartość ponad 16,07 mld euro. To o 19,24 proc. mniej (-4,06 mld euro) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Warto zaznaczyć, że w samym III kwartale nastąpiła zdecydowana poprawa mówi Rafał Orłowski. Zarówno w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu wartość eksportu była wyższa niż przed rokiem. Łącznie w całym III kwartale br. na rynki zagraniczne trafiły produkty przemysłu motoryzacyjnego o wartości 6,61 mld euro. To 3,81 proc. więc niż w tym samym kwartale 2019 roku.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych Eurostat

 

W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. najważniejszym zagranicznym partnerem pozostały Niemcy (32,37 proc. całości). Wartość eksportu do tego kraju zmalała w stosunku do zeszłego roku o 13,43 proc. (5,52 mld euro). Także w przypadku kolejnych rynków zbytu przestój branży w II kwartale odnotowały spadki: Czechy (7,50 proc. całości, 1,28 mld euro, -20,98 proc.), Włochy (6,65 proc. całości, 1,13 mld euro, -27,20 proc.) i Francja (5,88 proc. całości, 1 mld euro, -24,10 proc.).

Przez trzy kwartały br. eksport części i akcesoriów wyniósł 7,52 mld euro, o 23,62 proc. mniej niż rok wcześniej. Największym rynkiem nadal są Niemcy (32,98 proc. całości).  Eksport do naszego zachodniego sąsiada spadł o 25,92 proc. (2,48 mld euro). Kolejnymi odbiorcami są: Czechy (9,18 proc. całości, -18,53 proc.), Słowacja (7,47 proc., -19,72 proc.) oraz Hiszpania (5,29 proc., -26,12 proc.).

Eksport pojazdów osobowych i towarowo-osobowych w omawianym kwartale był na poziomie wyniósł 3,48 mld euro (33,83 proc. wartości w tej grupie, -18,39 proc.), Włochy (11,75 proc., -38,46 proc.) i Francja (7,90 proc., -28,54 proc.).

 

[1] Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

Authors

Related posts

Góra
English