Dassault Systèmes dołącza do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) mającej na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

 

Firma Dassault Systèmes ogłosiła dołączenie do globalnej inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi), której celem jest pomaganie przedsiębiorstwom w wyznaczaniu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przekształcanie działalności biznesowej w zgodzie z zasadami niskoemisyjnej gospodarki przyszłości. W praktyce oznacza to, że Dassault Systèmes stworzy mapę drogową, której celem będzie redukcja emisji zgodnie z zaleceniami klimatologów.

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczone przez przedsiębiorstwa uważa się za „bazujące na danych naukowych”, jeśli są zgodne z zaleceniami klimatologów oraz wytycznymi Porozumienia paryskiego. To międzynarodowe porozumienie ma na celu wzmocnienie globalnej odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, a także ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C i dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C.

Dassault Systèmes zdaje sobie sprawę z roli, jaką może odegrać społeczność biznesowa w dążeniach do minimalizowania ryzyka, jakie stwarzają dla przyszłości naszej planety zmiany klimatyczne. Obierając cel emisyjny bazujący na danych naukowych, firma Dassault Systèmes stosuje ten sam naukowy rygor, który na co dzień pozwala jej dostarczać najlepsze rozwiązania swoim klientom, aby tym razem ustalić, w jaki sposób jej działalność przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz klimatu.

– Dla firmy tak silnie bazującej na nauce, jak nasza, najwyższe standardy emisji, zgodne z inicjatywą Science Based Targets, są zupełnie naturalnym celem – mówi Florence Verzelen, wiceprezes Dassault Systèmes ds. przemysłu, marketingu i zrównoważonego rozwoju.  – Z dumą dołączamy w tym wysiłku do grona wiodących firm na świecie, ponieważ wierzymy, że choć zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń dla świata, możemy je także postrzegać jako szansę na wdrożenie innowacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

– W kontekście klimatu Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała okres do 2030 r. dekadą realizacji zobowiązań, ponieważ ambitne działania na rzecz klimatu należy podjąć już teraz, a nie za kilka lat – mówi Alice Steenland, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju (ang. Chief Sustainability Officer) w Dassault Systèmes. – Inicjatywa Science Based Targets pozwoli Dassault Systèmes zrealizować założone cele nie tylko w ramach własnych operacji, ale także przez współpracę z 270 tys. klientów, którym pomagamy zmieniać modele biznesowe na bardziej ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

W ramach misji mającej na celu zapewnienie harmonii między produktami, naturą i życiem, firma Dassault Systèmes dostarcza firmom różnej wielkości z 11 sektorów technologie pozwalające tworzyć innowacje ukierunkowane na człowieka oraz pozwalające nie tylko podejmować współczesne wyzwania społeczne i środowiskowe, ale także podnosić efektywność wykorzystania posiadanych zasobów. Zaowocowało to już m.in. opracowaniem nowych metod leczenia, budową jednostek latających zasilanych energią słoneczną i powstaniem rzeźby pochłaniającej zanieczyszczenia. W 2018 r. Corporate Knights nazwało Dassault Systèmes „najbardziej zrównoważoną firmą na świecie”, co stanowiło wyraz uznania dla holistycznej strategii rozwoju firmy kontynuowanej dzięki zaangażowaniu w globalne inicjatywy mające na celu bardziej zrównoważoną przyszłość.

 

Źródło: Dassault Systèmes

 

Authors

Related posts

Góra
English