Piekarnia korzysta z dziesięciokrotnego wydłużenia okresu eksploatacyjnego dzięki optymalizacji prowadnic liniowych stosowanych w produkcji żywności

Dzięki prowadnicom liniowym NH/NS ze stali nierdzewnej z układami smarującymi K1 zakład piekarniczy zwiększył ponad dziesięciokrotnie żywotność prowadnic liniowych w krajalnicach do ciasta

 

Gdy prowadnice liniowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym i opakowaniowym zawodzą przedwcześnie, sensowne wydaje się zastosowanie rozwiązań wyposażonych w zintegrowane zespoły smarujące. Takie jednostki uwalniają smar w sposób ciągły przez długi czas. Dzięki zastosowaniu tego typu systemu liniowego w swoich krajarkach do ciasta duża piekarnia ograniczyła koszty konserwacji i ilość przestojów, oszczędzając ponad 200.000 euro rocznie.

Prowadnice liniowe obsługujące zintegrowane krajarki taśmowe w piekarniczych systemach krojenia ciasta zawodziły średnio co trzy tygodnie. Pomimo zastosowania powłoki ochronnej Armoloy oraz użycia smaru dopuszczonego do kontaktu z żywnością oczekiwane kryteria wydajności nie były spełniane.

Aby przezwyciężyć te problemy, piekarnia zaczęła poszukiwać takiego typu prowadnicy liniowej, który nie tylko zapewniłby długą żywotność, ale byłby również w stanie pracować z większymi prędkościami, ponieważ firma planowała zwiększyć wydajność swoich krajarek do ciasta z 250 do ponad 300 cykli na minutę.

W ramach Programu Wartości Dodanej AIP NSK eksperci firmy zbadali na miejscu warunki środowiska aplikacji, a także prowadnice liniowe, które zawiodły. Po zakończeniu oceny zespół zalecił zastosowanie prowadnic liniowych ze stali nierdzewnej serii NH/NS w połączeniu z jednostką smarującą K1 do zastosowań spożywczych. Pomyślne zakończenie prób wstępnych skłoniło piekarnię do zamontowania tego sprawdzonego rozwiązania we wszystkich swoich krajalnicach do ciasta.

 

Nowa jednostka smarująca NSK K1-L zapewnia dwukrotnie dłuższą żywotność niż seria K1

 

Seria NH / NS została zaprojektowana do wykonywania precyzyjnych ruchów liniowych (nawet przy wysokich prędkościach), a wersje ze stali nierdzewnej szczególnie nadają się do ciężkich warunków środowiska produkcyjnego występujących w przemyśle spożywczym. Długa żywotność produktów nie jest zagrożona nawet w przypadku częstych i intensywnych cykli czyszczenia.

Zespoły smarujące K1 firmy NSK to zatwierdzone przez FDA (Agencję Żywności i Leków) czyste rozwiązanie w najszerszym tego słowa znaczeniu, ponieważ środek smarny został osadzony w medium nośnikowym i jest stopniowo uwalniany, aby zapewnić optymalne smarowanie przez długi czas. Bardzo dokładne uszczelnienie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do powierzchni tocznych, a równocześnie do otoczenia uwalniane jest znacznie mniej smaru niż w przypadku rozwiązań standardowych.

Informacje zwrotne przekazane przez piekarnię mówią same za siebie. Od momentu zastosowania serii NH/NS firma wykonuje czynności konserwacyjne najwcześniej po 32 tygodniach, co jest niezwykle korzystne w porównaniu z wcześniejszą wymianą prowadnic liniowych co trzy tygodnie -wynik ten oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost żywotności. Roczne oszczędności w wysokości 206.000 euro osiągnięto dzięki znacznie mniejszej liczbie wymian, a także ograniczeniu prac konserwacyjnych i przestojów maszyn.

Aby jeszcze bardziej rozszerzyć potencjalne korzyści, firma NSK niedawno wprowadziła na rynek zespół smarujący K1-L. Zawiera on nowy materiał nośnikowy na bazie poliolefin ze znacznie większą rezerwą smaru, co zapewnia zwykle dwukrotnie większą żywotność niż w przypadku serii K1. Zespół K1-L w pełni kompatybilny z prowadnicami liniowymi serii NH/NS działa jako bezpośredni zamiennik istniejących jednostek K1.

 

Źródło: NSK

Authors

Related posts

Góra
English