Ecol wspiera służbę zdrowia

 

Obecny czas wymaga od nas wszystkich podjęcia nowych działań, na niespotykaną dotąd skalę. Epidemia covid-19 wyzwoliła w społeczeństwie ogromne pokłady zaangażowania, dobra oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jest to też czas, w którym pracownicy służby zdrowia podejmują każdego dnia heroiczną walkę o ludzkie zdrowie i życie. To także czas, kiedy solidarność i odpowiedzialność za drugiego człowieka jest kluczem do naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Dlatego firma Ecol, chcąc wspierać lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz cały personel zaangażowany w walkę z pandemią koronawirusa, wsparła finansowo, kwotą 30 000 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dodatkowo wykonała usługi remontowe, a także wypożyczyła, tak bardzo potrzebną w ostatnich miesiącach, kamerę termowizyjną.

Historia współpracy firmy Ecol z SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku ma już kilkanaście lat, stąd naturalne jest, że i tym razem firma włączyła się w pomoc dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu zaangażowanego w walkę z pandemią koronawirusa. Poza wsparciem finansowym szpital otrzymał 1250 l płynu do dezynfekcji LOTOSEPT produkcji LOTOS Oil.

 

Źródło: Ecol

Authors

Related posts

Góra
English