Powstało Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. Na jego czele stanęli doświadczeni eksperci

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii to nowa organizacja na mapie rodzimej energetyki tworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie. Barbara Adamska – prezes zarządu, Mieczysław Wrocławski i Paweł Grabowski – wiceprezesi zarządu oraz prof. Wojciech Myślecki, przewodniczący rady programowej PSME, to gwaranci wiedzy i rozległych kontaktów umożliwiających sprawne poruszanie się po rynku. Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce.

Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych – mówi Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.Konieczne są zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, które pozwolą na rozwój magazynów energii we wszystkich segmentach rynku: od domowych magazynów energii, poprzez magazyny na poziomie niskich i średnich napięć, zlokalizowane w bliskości instalacji wytwórczych, aż po magazyny wielkoskalowe. Istotnym rozwiązaniem jest także wdrożenie takich regulacji, które zwiększą możliwości komercyjnego świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej jako źródła elastyczności systemu energetycznego.

Stowarzyszenie działa m.in. poprzez tworzenie raportów, audytów i analiz dla instytucji rządowych i pozarządowych oraz współpracując z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się tematyką energetyki odnawialnej. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii pracują w zespołach doradczych, wypracowują stanowiska i współpracują z partnerami w działaniach na rzecz polskiego rynku magazynowania energii. Zarząd Stowarzyszenia efektywnie realizuje cele statutowe dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu podczas prac przy prestiżowych projektach związanych z rozwojem energetyki w Polsce i za granicą.

Integrujemy ludzi i środowiska zainteresowane rozwojem magazynowania energiipodsumowuje prezes Barbara Adamska.

Stworzenie dynamicznie rozwijającego się wewnętrznego rynku magazynów energii w Polsce to szansa na zbudowanie polskiej branży magazynowania energii, a dogodne warunki dla rozwoju systemów magazynowania energii to szansa na rozwój w Polsce nowej branży, rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Polscy producenci elementów elektrycznych i elektronicznych, firmy zajmujące się automatyką, IT, telekomunikacją i przesyłem danych mają szansę zaistnienia na rynku magazynów energii we wczesnej fazie jego rozwoju. Również w zakresie samych technologii magazynowania, nie tylko bateryjnych, wciąż trwają badania i rozwijane są nowe technologie i na tym polu jako kraj również mamy osiągnięcia.

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME), aktywnie wspiera rozwój tej branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska szeroko zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje najwyższe standardy bezpieczeństwa inwestycji na rynku magazynowania energii.

 

Barbara Adamska, prezes zarządu PSME

Ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej oraz magazynowania energii. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej z obszaru transformacji energetycznej, lokalnych obszarów bilansowania oraz magazynowania energii. Inicjatorka i od 2016 r. przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Ekspert parlamentarnego zespołu energii i klimatu oraz członek Rady Programowej SKER. Założycielka i CEO firmy ADM Poland, od 2013 r. świadczącej usługi doradcze z zakresu energetyki rozproszonej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).

 

Mieczysław Wrocławski, wiceprezes zarządu PSME

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle energetycznym. Jego praca zawodowa była m.in. związana z wprowadzeniem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Jako dyrektor departamentu innowacji w ENERGA- OPERATOR kierował licznymi innowacyjnymi projektami, w tym nadzorował budowę pierwszych w Polsce magazynów energii zintegrowanych z systemem elektroenergetycznym w Lokalnych Obszarach Bilansowania o dużym nasyceniu energetyki odnawialnej. Brał również udział w pracach rad nadzorczych spółek energetycznych. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu integracji źródeł energii odnawialnej, magazynów energii z systemem energetycznym oraz z zakresu efektywności użytkowania energii. Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 

Paweł Grabowski, wiceprezes zarządu PSME

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami nowych technologii w kraju i za granicą. W przeszłości dyrektor zarządzający energoelektronicznego start-up’u AC, który w krótkim czasie stał się jedną z wiodących firm technologicznych w swojej dziedzinie na świecie. Następnie jako prezes TRUMPF Huettinger Inc. z siedzibą w Dolinie Krzemowej w USA z sukcesem wprowadził nowe rozwiązania dla firm produkujących systemy do produkcji półprzewodników. Jako dyrektor rynków przemysłowych odpowiedzialny był za rozwój globalnego biznesu w wielu krajach Azji i Ameryki Północnej. Od 2014 r. intensywnie zaangażowany w rozwój rynku magazynowania energii, w szczególności nowych najbardziej perspektywicznych technologii magazynowania. Inwestor i założyciel Grupy STAY-ON. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

  

prof. Wojciech Myślecki 

Wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie energetyki, profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, były prezes zarządu PSE. Pracę naukową i dydaktyczną łączy ze sprawowaniem funkcji zarządczych i nadzorczych w gospodarce. Jako prezes, członek zarządu, członek i przewodniczący rad nadzorczych związany był lub jest związany m.in. z: Global Investment Corporation, Bankiem Zachodnim WBK, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, KGHM Polska Miedź, Generali PTE, Procom System, Alior Bankiem, Tauron Polska Energia, Energa Wytwarzanie. Brał udział w tworzeniu Wrocławskiego Parku Technologicznego i klastra NUTRIBIOMED, wspierał powstanie programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

Źródło: PSME

Authors

Related posts

Góra
English