ArcelorMittal Poland podpisał porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników części surowcowej w Krakowie

 

ArcelorMittal Poland informuje, że podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej.

Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Dziękujemy stronie społecznej za otwartość i dialog, dzięki któremu udało nam się dojść do kompromisu wstosunkowokrótkim czasie – dodaje.

Jak ArcelorMittal Poland informował wcześniej, z grupy 1200 pracowników części surowcowej w Krakowie do tej pory ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki, przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób.

Szczegóły uzgodnionych rozwiązań:

  • Część pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem i stalownią. Zakładamy, że wielu z nich będzie kontynuowało obecne zadania.
  • Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.
  • Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę.
  • Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy.
  • Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Krakowie (np. w Kolpremie czy ArcelorMittal Refractories).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym przez naszych pracowników miejscem pracy jest Kraków, ale prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w województwie śląskim i tam również będziemy im proponowali zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy dojeżdżający do naszych zakładów w województwie śląskim będą mieliw nich pierwszeństwo – wyjaśnia prezes Sanjay Samaddar. – Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek, a także zapewnimy transport – podkreśla.

Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji, ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie.

 

Źródło: ArcelorMittal Poland

Authors

Related posts

Góra
English