Różne modele wdrożenia ERP – który powinieneś wybrać?

 

Jednym z ważnych aspektów wyboru oprogramowania ERP dla firmy jest decyzja dotycząca modelu wdrożenia. Dostawcy oferują różne możliwości – od aplikacji na własnej infrastrukturze po rozwiązania chmurowe. Każdy z tych modeli ma swoje zalety i charakterystykę – warto rozważyć wszystkie aspekty i przeprowadzić analizę w firmie, aby dobrać je najlepiej do swoich potrzeb.

Wybrany model aplikacji systemu wpływa m.in. na czas potrzebny na wdrożenie, początkowy koszt zakupu, a także późniejsze koszty jego utrzymania. Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze?

 

Wdrożenie na lokalnej infrastrukturze IT

Jeśli firma dysponuje własną, odpowiednią infrastrukturą IT, może rozważyć lokalne wdrożenie systemu. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad sprzętem. W zakresie finansowania najczęściej dostępne są dwa modele: jednorazowa płatność lub subskrypcja. W przypadku wdrożenia lokalnego warto dopytać dostawcę, czy zapewnia pełne wsparcie w zakresie IT. Aplikacja systemu powinna być poprzedzona odpowiednią analizą oraz zaplanowana przy udziale specjalistów IT. Dostawca powinien zapewnić, że wdrożenie przebiegnie bez problemów i zgodnie z ustaleniami. Model ten jest szczególnie istotny dla tych organizacji, które z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, część danych muszą przechowywać we własnych zasobach.

W sytuacji, gdy zaplecze firmy nie jest wystarczające, korzystniejsze może okazać się wdrożenie w wybranym modelu chmurowym. Początkowy koszt stworzenia odpowiedniej infrastruktury, a następnie również jej utrzymania, może być zaporowy dla wielu organizacji.

 

Wdrożenie w prywatnej chmurze

Niektórzy dostawcy systemów ERP współpracują z firmami oferującymi usługi chmurowe – przede wszystkim z globalnymi dostawcami chmury. Oprogramowanie dostępne za pomocą np. AWS czy Microsoft Azure tworzy niskokosztowe i elastyczne środowisko. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest szybki czas wdrożenia i uruchomienia systemu w firmie. Jest on również łatwo skalowalny i pozwala na rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami organizacji. Przy jego wyborze również warto upewnić się, czy dostawca oprogramowania zapewnia pełne wsparcie IT, na wypadek konieczności wprowadzenia zmian, potencjalnych awarii czy potrzeby rozszerzenia systemu.

 

Wdrożenie w modelu chmurowym dostawcy

Wraz z wciąż rosnącą ilością przetwarzanych danych i procesów w firmie, a także większą rolą pracy zdalnej, rozwiązania chmurowe, także przy wdrożeniach systemów ERP, są coraz bardziej popularne. Umożliwiają dostęp do systemu niezależnie od lokalizacji, również z urządzeń mobilnych czy z poziomu przeglądarki. Model ten nie tworzy bariery wejścia w postaci konieczności posiadania odpowiedniej infrastruktury czy rozbudowanego zespołu IT wewnątrz organizacji. Pełna obsługa systemu, aktualizacje i utrzymanie – są po stronie dostawcy. W tym przypadku istotne jest zwrócenie uwagi na jego dojrzałość chmurową. Oferta powinna zawierać kompleksowy serwis, konfigurację sprzętu i oprogramowania, automatyczny zapis danych i kopii zapasowych, a także niezawodną łączność czy dużą wydajność. Wbrew temu, co często potocznie się myśli – rozwiązania te zapewniają duże bezpieczeństwo danych. Dostawcy mają możliwość systemowego zabezpieczenia przed cyberatakami zarówno w warstwie obwodowej, jak i aplikacji. Rozwiązania chmurowe umożliwiają również łatwe wdrożenie w trybie zdalnym, co obecnie może mieć istotne znaczenie. W tym przypadku, wystarczy laptop oraz połączenie internetowe, aby móc rozpocząć korzystanie z systemu, nie ma więc znaczenia lokalizacja klienta czy konsultanta.

 

Filip Fludra, Sales Manager, Exact Software Poland

 

Authors

Related posts

Góra
English