Co zrobić z brudnymi czyściwami?

 

Zużyte jednorazowe czyściwa to z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Natomiast zużyte czyściwa, które są prane przez wynajmującą je firmę MEWA, mogą być wykorzystane kilkadziesiąt razy, nie są one bowiem odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usunięcie pozyskanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających odpowiada firma MEWA.

 

Zagrożenie pożarem

Nasączone olejami, ługami i smarami brudne czyściwa są łatwopalne. Niektóre zanieczyszczenia mają zdolność do samonagrzewania się i mogą reagować z tlenem w powietrzu i tym samym wytwarzać ciepło, powodujące samozapalenie się czyściwa. Brudne czyściwa nie powinny być zatem składowane w otwartych pojemnikach. Należy w tym celu stosować tylko specjalne, szczelnie zamykane pojemniki.

Firma MEWA opracowała w tym celu specjalny pojemnik – SaCon.  Czyściwa wielokrotnego użytku wypożyczane przez firmę MEWA dostarczane są wyłącznie w takim bezpiecznym pojemniku. Posiada właściwości, które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo podczas składowania i transportu czyściw:

  • ma szczelne zamknięcie
  • spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa
  • pokrywa zaopatrzona jest w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można ją szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom
  • jest zaopatrzony z praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie.

Tak zabezpieczony pojemnik można po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony.

 

 

Zalety dla użytkownika

Inteligentny system czyściw firmy MEWA daje wyraźne korzyści użytkownikowi. Otrzymuje on czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności. MEWA bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do czyściw. Czyściwa są też ekologiczne – pozwalają zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i wykorzystywane ponownie aż do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001.

 

Źródło: MEWA

Authors

Related posts

Góra
English