Przedsiębiorca Suwalskiej SSE – AG CHEMIA Sp. z o.o. spółka komandytowa – otrzymał 35. decyzję o wsparciu w Suwalskiej Strefie

 

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy AG Chemia z siedzibą w Sokołach 35. decyzję o wsparciu nowej inwestycji.

Nowa inwestycja, realizowana w Łapach, będzie polegała na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesną linię produkcyjną. Dodatkowo będzie tu część magazynowa oraz laboratoria.
W związku z tą inwestycją Przedsiębiorca zobowiązał się do poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości 6,2 mln zł oraz utworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy i zatrudnienia 3 pracowników.

 

Źródło: SSSE

Authors

Related posts

Góra
English