Bezpieczne wodorozcieńczalne ciecze obróbcze TOTAL

 

 

Dział R&D firmy TOTAL stale pracuje nad udoskonaleniem jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Tworzy rozwiązania, które podążają za zmieniającymi się wymogami prawnymi oraz są jak najbardziej dopasowane do stawianych przez klientów wymagań jakościowych. W naszej ofercie chłodziw znajdą Państwo produkty biodegradowalne, wolne od olejów mineralnych oraz piktogramów CLP (znaków ostrzegawczych) określających zagrożenie.

Przedstawiamy Państwu gamy produktów FOLIA oraz SPIRIT X będące rewolucją w obróbce metali.

FOLIA jest wodorozcieńczalną cieczą obróbczą stworzoną w oparciu o komponenty pochodzenia roślinnego. Nazwa gamy pochodzi od łacińskiego słowa folium (z pol. liść), nawiązuje do ekologicznych własności produktu. Ciecz chłodząco-smarująca wytwarzana z biopolimerów jest całkowicie wolna od olejów i emulgatorów. Koncentrat zmieszany z wodą w pełni się w niej rozpuszcza, tworząc klarowny jednofazowy roztwór. Brak emulgatorów w formulacji wyklucza problemy związane z utratą stabilności emulsji. Dzięki czemu ciecz może być stosowana w wodzie o różnej twardości. Znikają problemy powstawania piany lub zmydlania, które występują w przypadku standardowych emulsji. FOLIA nie emulguje w kontakcie z olejami przeciekowymi przez co łatwo mogą być one usunięte z objętości wanny. Wpływa to bezpośrednio na wydłużenie długości życia cieczy obróbczej. Ze względu na zastosowanie biopolimerów, ciecz obróbcza nie zaoleja maszyny i jej otoczenia. Elementy obrabiane po procesie obróbczym również są czyste. Nie wymagają dodatkowych procesów mycia oraz aplikacji zabezpieczania antykorozyjnego. Cienka warstwa FOLIA pozostająca po obróbce dobrze zabezpiecza element przed korozją. Ciecz chłodząco-smarująca ścieka po powstających w czasie obróbki wiórach, nie przypala się na nich, dzięki czemu wynoszenie koncentratu jest niewielkie. Stąd prowadzone dolewki w czasie pracy obrabiarki wymagane są głównie ze względu na parowanie wody. Brak problemu pienienia, przejrzystość cieczy i czystość otoczenia zapewniają w czasie pracy obrabiarki widoczność na bardzo wysokim poziomie. Pozwala to na stałe obserwowanie procesu oraz wcześniejsze wychwycenie jakichkolwiek anomalii związanych z pracą maszyny.

 

 

Nasze rozwiązanie charakteryzuje się doskonałą zdolnością smarującą oraz posiada siłę chłodzenia wody. Tym samym oferuje użytkownikom unikalny produkt do wielu różnych operacji obróbczych. Dzięki zastosowaniu roślinnej bazy, produkt wykazuje wysoki stopień biodegradowalności. FOLIA jest produktem przyjaznym środowisku jak i zdrowiu operatorów. Nie zawiera w swoim składzie związków uczulających, wywołujących dermatozy. Pomyślnie przeszła testy dermatologiczne, przeprowadzone przez niemiecki Instytut Dermatologiczny. Nasza biopolimerowa ciecz obróbcza jest produktem stabilnym biologicznie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na namnażanie się bakterii i grzybów. Bezpieczny skład produktu wpływa również na jego aromat. FOLIA wyróżnia się na tle innych cieczy obróbczych brakiem charakterystycznego drażniącego zapachu. Praca z tą cieczą nie powoduję nieprzyjemnych doznań powonienia. Co jest zdecydowaną poprawą warunków pracy operatorów. Na opakowaniu produktu FOLIA nie znajdą Państwo piktogramów ostrzegawczych, gdyż produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008. Co znacząco go wyróżnia pośród cieczy obróbczych dostępnych na rynku. W ramach przypomnienia, piktogramy określające rodzaj zagrożenia to oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).

 

Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

 

Stosując biopolimerową ciecz obróbczą FOLIA zapewniają Państwo bezpieczne warunki pracy swoim operatorom oraz zwiększają jakość i wydajność prowadzonych operacji obróbczych. FOLIA charakteryzuje się doskonałymi własnościami smarnymi. Dzięki czemu bardzo dobrze zabezpiecza narzędzia i materiał obrabiany. Co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia życia narzędzia, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu. W testach smarnościowych przewyższa nawet syntetyczne wodorozcieńczalne ciecze obróbcze.

 

 

FOLIA B 7000, zaprojektowana do procesów skrawania stopów stali, w zależności od procesu steruje się rozcieńczeniem koncentratu: 5% szlifowanie, 8% ogólna obróbka, 15% przeciąganie. Charakteryzuje się bardzo dobrą smarnością.

FOLIA G 5000, dedykowana do procesów szlifowania i ogólnej obróbki żeliwa i stali, charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami myjącymi. Zalecane stężenie: 5% szlifowanie, 6-8% obróbka ogólna.

W przypadku gdy wymagana jest ciecz obróbcza do szerszego zakresu obrabianych materiałów, w tym również stopów aluminium, TOTAL proponuje wysokiej klasy mikro-emulsje spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Gama SPIRIT X o przyjaznej operatorom formulacji, odznacza się brakiem na opakowaniu oznaczeń CLP. Opracowana została z użyciem najbezpieczniejszych na rynku molekuł. Wolna jest bowiem od biocydów, formaldehydu i związków go uwalniających, boru oraz amin drugorzędowych. Produkty z gamy SPIRIT X charakteryzują się bardzo dobrą smarnością. Wydłużają żywotność narzędzi, prowadząc do zmniejszenia całkowitych kosztów utrzymania ruchu.

SPIRIT 5000 X, produkt dedykowany do procesów szlifowania i ogólnej obróbki żeliwa, stali i aluminium. Odznacza się bardzo dobrą stabilnością emulsji dzięki dużej rezerwie alkalicznej. Co dodatkowo przekłada się na lepsze zabezpieczenie antykorozyjne maszyny oraz elementów obrabianych.

SPIRIT 7000 X, produkt dedykowany do trudnych procesów obróbczych metali żelaznych i nieżelaznych. Zawiera w swoim składzie dodatki smarne, które optymalizują żywotność narzędzi oraz zabezpieczają powierzchnię obrabianego materiału. Bardzo dobrze sprawdza się w procesach obróbki stopów aluminium.

Stosowanie cieczy obróbczych w zakładach produkcyjnych wpływa bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo pracy operatorów. Aby utrzymać jak najwyższy standard należy podążać za coraz bardziej zaostrzającymi się wymaganiami bezpieczeństwa nakładanymi na ciecze obróbcze. Z produktami TOTAL ochronią Państwo nie tylko narzędzia i materiał obrabiany, ale również zdrowie operatorów maszyn.

 

Dział Techniczny Total Polska

Katarzyna Płocharczyk

Authors

Related posts

Góra
English