Outsourcing utrzymania ruchu – czy warto z niego korzystać?

 

Każdy przestój w pracy, to niemały kłopot dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli jego powodem jest usterka jednego z urządzeń. Właśnie dlatego kwestia odpowiedniego dozoru oraz regularnego serwisowania parku maszynowego powinna być traktowana priorytetowo.

Jakie kroki można podjąć, aby skutecznie zapobiegać awariom zaburzającym płynność procesu produkcyjnego? Przede wszystkim należy zdecydować czy w przedsiębiorstwie powstanie dział utrzymania ruchu, czy będzie ono korzystało z usług firmy zewnętrznej.

 

Profesjonalny nadzór nad parkiem maszynowym

W przypadku, gdy zakład chce samodzielnie dbać o stan techniczny maszyn, urządzeń, instalacji, a także wszelkich zautomatyzowanych stanowisk pracy, konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Chodzi o to, by przegląd, konserwacja czy naprawa poszczególnych elementów linii produkcyjnych postrzegane były przez nich, jako rutynowe czynności. Oczywiście powinni mieć dostęp do rozmaitych narzędzi. Warto też zakupić i dać im do dyspozycji system informatyczny, który znacznie ułatwi monitorowanie kondycji oraz efektywności maszyn. Należy bowiem brać pod uwagę, że im większe są zasoby techniczne przedsiębiorstwa, tym większa produkcja i przychody, ale w razie zaniedbania ich stanu, tym większe straty.

Istnieje również opcja, dzięki której maszyny, urządzenia, instalacje itd. powinny funkcjonować bez zarzutu, pomimo tego, że w zakładzie nie ma działu UR i nie zatrudnia ono żadnego mechanika. Polega ona na znalezieniu profesjonalnej firmy, świadczącej usługi w zakresie outsourcingu utrzymania ruchu oraz, rzecz jasna, na skorzystaniu z nich. Współpraca może oznaczać wdrażanie długoletniego projektu albo jednorazowe wykonanie zadania wspomagającego produkcję lub umożliwiającego realizację innych potrzeb przedsiębiorstwa. Podobnie jest jeśli chodzi o zakres usług – bywa, że zakład produkcyjny wybiera konkretny punkt z oferty firmy outsourcingowej, ale zdarza się również tak, że decyduje się na cały pakiet. Jak tłumaczy Krzysztof Kotyrba, Właściciel Ipsum Mechanika Techniczna: – Do usług outsourcingu można zaliczyć wszystkie czynności okołoprodukcyjne, które służą konsolidowaniu wiedzy technicznej oraz wspomaganiu produkcji nowatorskimi, a zarazem sprawdzonymi rozwiązaniami. Są to:

  • kompleksowe przygotowanie strategii uwzględniającej utrzymanie ruchu (UR maszyn i urządzeń produkcyjnych, infrastrukturalne UR, prewencyjne UR),
  • modyfikacje, modernizacje, naprawy urządzeń oraz linii produkcyjnych,
  • relokacje maszyn,
  • czyszczenie techniczne oraz obsługa infrastruktury,
  • zarządzanie budynkami technicznymi (zasilanie, media, systemy alarmowe, systemy ochrony ppoż itp.),
  • obsługa przepływu materiałów, kontrolę stanów magazynowych,
  • podmontaż części.

Czy lepiej zatem zlecać firmie zewnętrznej wymienione czynności i zadania, czy też stworzyć oraz rozwijać dział UR na terenie zakładu? Który wariant pozwala mieć większą pewność, że liczba awarii maszyn i urządzeń zostanie zredukowana do minimum, a nawet jeśli pojawi się jakiś problem, będzie on niezwłocznie rozwiązany? Właściwie odpowiedź na to pytanie nie rozwikła dylematu co warto wybrać. Wiele zależy od organizacji pracy w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim od tego na ile rzetelne i doświadczone są osoby, którym powierza się opiekę nad zasobami technicznymi fabryki.

 

Własny dział czy outsorcing UR?

Niewątpliwie utworzenie działu utrzymania ruchu wiąże się z samodzielnością techniczną, którą część przedsiębiorców niezwykle sobie ceni. Z drugiej strony ponoszą oni koszty wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z organizowaniem szkoleń, wykonywaniem zabiegów serwisowych i napraw, zakupem narzędzi czy systemów CMMS. Może się okazać, że zlecenie usług UR będzie bardziej opłacalne finansowo dla przedsiębiorstwa, ale tylko pod warunkiem zachowania dalekowzroczności. Jeżeli wybierając firmę outsourcingową zamierza kierować się tym, aby zapłacić jak najmniej, prawdopodobnie poziom świadczonych usług również okaże się niezbyt wysoki. I co wtedy? Park maszynowy, który jest choć trochę zaniedbywany, w końcu zacznie szwankować. Nawet jeśli awarii ulegnie jedno urządzenie, które stanowi element linii produkcyjnej, będzie to oznaczać zastój lub spadek jakości wykonywanych detali, co odbije się negatywnie na przychodach. Dlatego zanim podejmie się współpracę z firmą realizującą usługi wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu, należy upewnić się czy można na niej polegać. Warto sprawdzić zakres oferty, jak długo działa w branży, ile projektów zdążyła przeprowadzić oraz czy dotychczasowi klienci mają o niej pozytywną opinię. Krzysztof Kotyrba wskazuje istotną zaletę postawienia na outsourcing UR: – Przedsiębiorstwo może skupić się na produkcji i swojej podstawowej misji. Z usług obejmujących monitorowanie stanu zasobów technicznych korzystają z reguły zakłady, w których mają miejsce rozbudowane procesy produkcyjne. Tego rodzaju pomocy szukają też nierzadko nowo powstałe jednostki gospodarcze.

Zawsze, gdy strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa można określić jako skomplikowaną, niezbędne jest równoczesne kierowanie uwagi oraz energii na różne obszary działalności. W niektórych przypadkach zmniejsza to efektywność produkcji i sprawia, że konkurencja zdobywa wyraźną przewagę. Natomiast brak konieczności zarządzania służbami UR, pozwala skoncentrować się na kwestiach związanych z poprawą jakości i wielkości produkcji, wzrostem sprzedaży itp. Przekazując część obowiązków w ręce specjalistów, zyskuje się też więcej czasu na sprawy, które są kluczowe.

Jednak jeżeli przedsiębiorstwo obawia się zależności technicznej od innej firmy, może wybrać opcję pośrednią. Co to znaczy? Powinno zadbać, aby wśród pracowników nie zabrakło wykwalifikowanego i rzetelnego mechanika, a zarazem zlecać podmiotowi zewnętrznemu jednorazowe zadania. Bez względu na to, czy chodzi o wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń, czy też o przygotowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu, należy postawić na profesjonalną firmę. Co jest ważne, oprócz wysokich kwalifikacji i doświadczenia? Zdaniem Krzysztofa Kotyrby: – Fachowcy oferujący usługi outsourcingowe UR, powinni być gotowi do przejęcia inicjatywy, kiedy tylko stają w obliczu powierzonego im zadania. Istotne jest to, aby czuli się w pełni odpowiedzialni za efekty ich działania, realizowanego zresztą z myślą o dobru klienta. Proponujemy kompleksowe oraz wspomagające usługi UR wykonywane w branży mechanicznej i elektrycznej. Każdorazowo naszym podstawowym celem jest uzyskanie wyższego poziomu efektywności przy obniżeniu wydatków. Kładziemy również duży nacisk na bezpieczeństwo i dokładność pracy, a także na przestrzeganie zasad utylizacji materiałów niebezpiecznych. Tym samym wyręczamy naszych klientów, którzy mogą skoncentrować się na swoich głównych dążeniach, zamiast zgłębiać przepisy dotyczące składowania i utylizacji zdemontowanych elementów metalowych czy olejów odpadowych.

 

Etapy realizacji usługi

Przedsiębiorstwo planujące skorzystać z outsourcingu UR zastanawia się najpierw, jaki zakres usług je interesuje oraz jakie kryteria powinna spełniać firma, która będzie je realizować. Bez wątpienia ustalenie czy zlecić jej konserwację kilku maszyn, które dawno nie były sprawdzane, czy też podjąć długoterminową współpracę, należy poprzedzić wnikliwą analizą sytuacji, celów, planów i potrzeb zakładu produkcyjnego. Podmiot, który weźmie na siebie funkcje służb utrzymania ruchu, powinien zapoznać się z problemami, jakie zostały zdiagnozowane u klienta oraz zaproponować skuteczne rozwiązania, które oczywiście będzie w stanie wdrożyć. Przebieg realizacji usługi, wszelkie odbywające się w jej ramach czynności i przewidywane efekty, mają być dokładnie omówione jeszcze zanim firma outsourcingowa podejmie konkretne działania. Jeśli obie strony są zgodne co do zasadności i formy ich przeprowadzenia, można podpisać umowę. Od tej chwili zleceniobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu zadania, a zleceniodawca nie powinien martwić się o to czy zostaną wykonane tak, jak należy.

Podsumowując, korzystanie z outsourcingu UR może okazać się naprawdę opłacalne. Dlatego jeśli przedsiębiorstwo chce się skupić na swojej głównej działalności albo ma trudności z zapewnieniem płynności procesów produkcyjnych, ewentualnie nie posiada jeszcze doświadczenia w tym zakresie, warto rozważyć delegowanie obowiązków firmie zewnętrznej. Wiele zakładów zdecydowało się już na taką opcję. Czy rzeczywiście zaobserwowały wzrost wydolności pracy oraz wydajności produkcji, a zarazem zmniejszenie ponoszonych kosztów i zwiększenie przychodów? Wszystko to jest jak najbardziej realne, ale pod warunkiem, że w danym przypadku brak oczekiwanej efektywności przedsiębiorstwa wynika z błędów popełnianych w obszarze utrzymania ruchu i że wybierze się profesjonalną firmę outsourcingową.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Tekst w wersji PDF poniżej lub proszę kliknąć link do pobrania pliku PDF

 

GM_2019_06_46_47_Outsourcing
Authors

Related posts

Góra
English