Firma motoryzacyjna Batz Group wybiera strategię platformową we współpracy z Dassault Systèmes, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na globalnym rynku

 

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Batz Group, dostawca produktów i usług dla branży motoryzacyjnej, wdrożyła platformę 3DEXPERIENCE. Batz Group, klient Dassault Systèmes od wielu lat, podjęła decyzję o migracji wszystkich aplikacji do platformy w celu poprawy procesów biznesowych i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

W obliczu rozwoju nowych technologii w branży transportowej i mobilności oraz rosnącej złożoności pojazdów, dostawcy – tacy jak Batz Group – muszą szukać sposobów na poprawę swoich kompetencji i zasobów w zakresie dostarczania nowoczesnych matryc i systemów największym producentom OEM z całego świata. Firma Batz Group będzie używać rozwiązania branżowego „Bid to Win” bazującego na platformie 3DEXPERIENCE, które pozwoli poprawić zwinność biznesową i poziom kontroli nad procesami, jakość i bezpieczeństwo oprzyrządowania i systemów motoryzacyjnych oraz skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Firma Batz Group może zintegrować zarządzanie projektami w ramach jednej platformy cyfrowej, eliminując w ten sposób bariery dzielące interesariuszy z poszczególnych działów i pozwalając im pracować szybciej i efektywniej. Poszczególne zespoły mogą bezpiecznie współpracować w czasie rzeczywistym w całym cyklu życia produktu. Platforma zapewnia także dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian projektowych, danych produktów i wymagań oraz pozwala wymieniać się nimi z klientami i dostawcami zaangażowanymi w projekt.

 

 

– Rynek dostawców staje się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego zdecydowaliśmy się zintegrować zarządzanie dokumentacją, projektami CAD, listami materiałowymi i projektami w ramach platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes – mówi Jose Angel Fernandez Gutiérrez, menedżer ds. CAD/CAM i PLM w Batz Group. – Po wdrożeniu platformy zauważyliśmy znaczącą poprawę w postaci m.in.: większej liczby zamówień, szybszego dostępu do danych projektowych, krótszych cyklów produkcyjnych i ograniczenia ryzyka niższej jakości produktów lub przekroczonych kosztów produkcji. Możemy teraz szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek.

– Dostawcy z sektora motoryzacyjnego mają doskonałe warunki do rozwoju, jednak rosnąca konkurencja globalna i dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów sprzyjają tylko tym, którzy są gotowi na nowe wyzwania – mówi Laurence Montanari, wiceprezes ds. transportu i mobilności w Dassault Systèmes. – Platforma 3DEXPERIENCE pozwala takim dostawcom, jak Batz Group, sprostać wyzwaniom branżowym i przekuć szanse na korzyści.

 

Źródło: Dassault Systèmes

Authors

Related posts

Góra
English