Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w projekcie wykorzystania biogazu do zasilania silników pojazdów i maszyn rolniczych

 

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji wraz z międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą Polska Grupa Biogazowa Energetyka 4(lider projektu ), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Scientific Engineering Center “Biomass” oraz Institute of Engineering Thermophysics, wezmą udział w projekcie ,,Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników i pojazdów maszyn rolniczych’’. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt kwotą 969 050,00 zł zgodnie z podpisaną umową między NCBiR w ramach inicjatywy EUREKA.

Celem projektu jest opracowanie dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail, a także sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach rzeczywistych, na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej. Silnik będzie zasilany olejem napędowym i biogazem. Czas trwania projektu to 36 miesięcy – zakończenie 31.07.2023 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 981 050,00 PLN.

– Ostatnie lata pokazują, jak silną presję na motoryzację wywiera ekologia. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stało się czymś niezwykle cennym i pożądanym. Biogaz – pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, cieszy się coraz silniejszym wsparciem Unii Europejskiej w związku z prowadzoną strategią przeciwdziałania zmian klimatycznych i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Walory środowiskowe to tylko jeden z przykładów licznych korzyści wynikających z zastosowania biogazu jako paliwa w transporcie. Warto zwrócić również uwagę na aspekt ekonomiczny. Biometan – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń szwedzkich i niemieckich – jest paliwem zdecydowanie tańszym od benzyny i oleju napędowego. W Polsce cena CBM (sprężonego biometanu) powinna kształtować się na poziomie cen gazu ziemnego. Obok korzyści środowiskowych i ekonomicznych związanych z zastosowaniem rozwiązania może wystąpić także pozytywny skutek społeczny – utworzenie nowych miejsc pracy związanych z produkcją i montażem układów dwupaliwowego zasilania silników maszyn i pojazdów – paliwa gazowe mogą być eksploatowane zarówno w układach jedno-, jak i dwupaliwowych. Trudno znaleźć inne odnawialne paliwo o tylu zaletach, jestem przekonany, że biogaz to paliwo przyszłości – mówi dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT.

– Projekt EUREKA jest niezwykle innowacyjny. Przede wszystkim to możliwość szerszego wykorzystania biogazu, nie tylko do produkcji energii cieplej i elektrycznej. Ze względu na widoczne zmiany klimatyczne i toczącą się w tym zakresie dyskusje, europejskie instytucje ogromny nacisk kładą na zwiększanie udziału paliw alternatywnych oraz paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, dywersyfikacja źródeł i rodzajów stosowanych paliw czy zmniejszenie uzależnienia od importu energii stają się strategicznymi celami w Europie. Polska Grupa Biogazowa ogromną wagę przykłada do badań i rozwoju branży odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w dziedzinie biogazu rolniczego. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w projekcie, który z pewnością przyczyni się do rozwoju proekologicznych rozwiązań w dziedzinie transportu – mówi Sławomir Łazarski, kierownik projektu, Polska Grupa Biogazowa.

– Współczesnej motoryzacji stawia się wiele wymagań. Dążymy do tego, aby nasze pojazdy były wygodne, estetyczne, bezpieczne, łatwe w użytkowaniu i tanie w eksploatacji. Dodatkowo w ostatnich latach szczególny nacisk kładzie się na wymagania dotyczące ochrony środowiska: zmniejszenie zużycia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Pogodzenie tych wszystkich wymagań, często ze sobą sprzecznych, jest ogromnym wyzwaniem dla inżynierów. Tam gdzie nie wystarczą dostępne rozwiązania techniczne, z pomocą przychodzi nauka. Tak właśnie jest w przypadku międzynarodowego projektu „Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników i pojazdów maszyn rolniczych”. Jego efektem będzie opracowanie prototypu dwupaliwowego układu zasilania, unikatowego w skali światowej, przeznaczonego do nowoczesnych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Celem jest zapewnienie możliwości zasilania silników paliwem o dużej zawartości biogazu, czyli paliwa w pełni odnawialnego, pochodzącego z odpadów, a do tego stosunkowo taniego i wytwarzanego lokalnie, w Polsce. Wszystko to przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych pojazdów. Pokładam duże nadzieje w realizacji projektu i mam satysfakcję z tego, że po raz kolejny Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej może mieć swój wkład w rozwój motoryzacji przyjaznej dla środowiska – mówi dr inż. Jakub Lasocki z Politechniki Warszawskiej.

 

Źródło: PIM

Authors

Related posts

Góra
English