Siemens dodaje do portfolio Xcelerator nowoczesne środowisko PLM w chmurze jako ofertę SaaS

 

Siemens Digital Industries Software przedstawia oprogramowanie Teamcenter® X, nowe rozwiązanie z zakresu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) dostarczane jako usługa. Teamcenter, stworzony z myślą o innowacjach, to nowoczesny, wysoce skalowalny i sprawdzony w branży pakiet PLM, który łączy ludzi i procesy z różnych dziedzin funkcjonalnych. Teamcenter X to nowa oferta oprogramowania jako usługi (SaaS), która pomaga firmom każdej wielkości w szybkiej realizacji wartości, bez konieczności utrzymania zasobów informatycznych tradycyjnie związanych z wdrożeniami PLM. Teamcenter X oferuje wygodę wyboru spośród wstępnie skonfigurowanych rozwiązań inżynieryjnych i biznesowych, które zapewniają natychmiastową wartość dodaną i dają możliwość dodawania nowych elementów w miarę wzrostu potrzeb biznesowych. Teamcenter X zapewnia moc chmury wszystkim użytkownikom, pomagając skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i łączyć rozproszone, interdyscyplinarne zespoły, poprawiając jednocześnie skuteczność i wydajność.

Teamcenter X to ważny krok w ewolucji odnoszącego sukcesy rozwiązania firmy Siemens do zarządzania danymi i procesami – powiedział Peter Bilello, prezes i dyrektor generalny CIMdata. – Wykorzystuje nową i nowoczesną platformę chmury z najlepszymi praktykami oraz model biznesowy, w którym Siemens usunął konieczność obsługi PLM dla firm o każdej wielkości. Z pewnością zainteresuje firmy z każdej branży.

Dzięki najnowszemu elementowi SaaS w portfolio Xcelerator firmy Siemens, Teamcenter X może pomóc klientom w szybkim uzyskaniu korzyści z procesu PLM i usprawnieniu rozwoju produktu. Firmy mogą łatwo łączyć PLM ze znanymi aplikacjami w celu bezpiecznej, sprawnej współpracy w całym przedsiębiorstwie i w różnych obszarach funkcjonalnych. Dzięki otwartemu podejściu integrującemu wiele rozwiązań CAD i wiodących narzędzi programowych, takich jak oprogramowanie NX ™ oraz oprogramowanie Solid Edge ™ do mechanicznego wspomagania projektowania komputerowego (CAD), oprogramowanie Mentor ® do elektronicznych systemów CAD oraz oprogramowanie Polarion™ X do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM), Teamcenter X tworzy listy materiałowe z wielu obszarów (BOM) w celu zapewnienia kompletnego cyfrowego bliźniaka, w tym komponentów mechanicznych, elektrycznych i oprogramowania. Łatwy w użyciu interfejs z elementami predykcyjnej sztucznej inteligencji (AI) pomaga użytkownikom z wszystkich działów przedsiębiorstwa na szybszą i skuteczniejszą pracę. Wstępnie skonfigurowane rozwiązania, takie jak Zmiany inżynieryjne, Zarządzanie wdrożeniem i inne, pomagają użytkownikom pracować wydajniej. Wiedza zawarta w Teamcenter X, zbudowana na platformie aplikacji Mendix™, może zostać zintegrowana i rozszerzona na całe przedsiębiorstwo.

Teamcenter X łączy wiodący pakiet rozwiązań i usług PLM z wiodącą platformą aplikacji low-code Mendix w celu umożliwienia klientom terminowego dostarczania wysokiej jakości produktów z wielu dziedzin w ramach budżetu, przekraczając oczekiwania klientów. Teamcenter X to prawdziwe rozwiązanie SaaS, oparte na naszej wiedzy PLM i wykorzystujące technologię przyszłości dzięki mikrousługom, sztucznej inteligencji i programowaniu niskokodowemu – powiedział Joe Bohman, starszy wiceprezes Lifecycle Collaboration Software, Siemens PLM Software. – Ta nowa wersja Teamcenter może przynieść korzyści firmom różnej wielkości, a my nie możemy się doczekać współpracy z nowymi firmami, aby wspomóc ich procesy zarządzania cyklem życia produktu i przyczynić się do przyszłościowych innowacji.

Siemens przedstawia także Teamcenter Share, nową opartą na chmurze, zorientowaną na projekt usługę współpracy stworzoną dla firm, które chcą przejść z lokalnych i sieciowych dysków twardych lub ogólnych rozwiązań do przechowywania w chmurze na narzędzia współpracy ukierunkowane na inżynierię. Share umożliwia podmiotom zajmującym się opracowywaniem produktów synchronizację plików w celu ich bezpiecznego przechowywania w chmurze, gdzie istnieje możliwość przeglądania i oznaczania plików poprzez wszystkie popularne formaty CAD z dowolnego urządzenia, a także łatwego udostępniania projektów innym podmiotom, co ma na celu ułatwienie współpracy przy rozwoju produktu. Teamcenter Share zapewnia również zaawansowane funkcje Rzeczywistości Rozszerzonej (AR), do których można łatwo uzyskać dostęp za pomocą tabletu lub smartfona, co ma na celu umożliwienie użytkownikom lepsze zrozumienie w jaki sposób dany projekt będzie działać w danym środowisku.

Więcej informacji na temat Teamcenter X można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat Teamcenter Share można znaleźć tutaj.

Firma Siemens Digital Industries Software jest motorem transformacji, która pozwala przedsiębiorstwom na dostosowanie się do wymogów ery cyfrowej i oferuje przyszłościowe rozwiązania inżynieryjne, produkcyjne i elektroniczne. Portoflio rozwiązań Xcelerator pomaga firmom dowolnej wielkości w tworzeniu i skutecznym wykorzystywaniu cyfrowych kopii ich produktów, pozwalając im tym samym pozyskiwać nowe informacje, wykorzystywać pojawiające się szanse i podnosić poziom automatyzacji – a wszystko to w celu poprawy ich innowacyjności. Dodatkowe informacje na temat produktów i usług Siemens Digital Industries Software można uzyskać na stronie www.sw.siemens.com, a także na naszych profilach w serwisach LinkedIn, Twitter, Facebook oraz Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

 

Źródło: Siemens

Authors

Related posts

Góra
English