EBI udziela pożyczki w wysokości 125 mln EUR na wsparcie działalności Umicore w zakresie produkcji materiałów do akumulatorów

 

Umicore zawarł umowę pożyczki w wysokości 125 mln EUR z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Wpływy z pożyczki, której termin zapadalności wynosi osiem lat, sfinansują część inwestycji Umicore w zakład materiałów katodowych w Nysie. Po ukończeniu ta fabryka będzie zasilać europejskie operacje globalnych klientów akumulatorów i motoryzacji Umicore.

Przejście na czystszą mobilność jest priorytetem w wysiłkach Unii Europejskiej zmierzających do drastycznego ograniczenia emisji CO 2, a Umicore ma dobrą pozycję, aby wesprzeć to przejście. Dzięki zintegrowanemu europejskiemu łańcuchowi dostaw materiałów akumulatorowych Umicore znacząco przyczyni się do planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów w Europie. 

 

Źródło: Umicore

Authors

Related posts

Góra
English