Interfejs radiowy opracowany przez naukowców PG będzie produktem innowacyjnym na rynku urządzeń Internetu Rzeczy

 

Przez najbliższe trzy lata zespół naukowców z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI, pod kierownictwem dr. inż. Krzysztofa K. Cwaliny, będzie realizował prace badawcze mające na celu opracowanie konfigurowalnego, sprzętowo-programowego interfejsu radiowego, który znajdzie zastosowanie w inteligentnych urządzeniach Internetu Rzeczy m.in. w sektorze energetyki, gazownictwa czy wodociągów.

Projekt „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”, realizowany jest w konsorcjum, którego liderem jest firmą DGT sp. z o.o. Łączny budżet projektu to ponad 10 milionów złotych, a dofinansowanie uzyskane na drodze konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przekracza 8 milionów złotych.

Interfejs radiowy, o nazwie DUCH IoT (Internet of Things), będzie służył do rozbudowy istniejących lub wdrażania nowych urządzeń Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy jest jednym z najprężniej rozwijanych aktualnie obszarów technologii i dotyczy on urządzeń gromadzących i przetwarzających dane oraz realizujących komunikację radiową. Do takich urządzeń zaliczyć można m.in. kamery do zdalnego nadzoru, czujniki ruchu, stacje pogodowe, liczniki prądu, gazu czy wody, pojazdy lub maszyny przemysłowe. Liczba inteligentnych urządzeń, które mają realizować komunikację radiową, wciąż wzrasta. Rozwiązanie zaproponowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej umożliwi realizację komunikacji radiowej między takimi urządzeniami zgodnie z międzynarodowymi standardami, z wykorzystaniem infrastruktury stałej sieci LTE, sieci następnych generacji NGN (Next Generation Network), w szczególności sieci 5G.

Nasz interfejs radiowy ma również umożliwić przesyłanie informacji w ramach krajowej infrastruktury krytycznej, na przykład zaawansowanej telemetrii infrastruktury energetycznej i wodociągowej, zaawansowanych systemów alarmowych i zdalnego nadzoru – wyjaśnia dr inż. Krzysztof Cwalina.

Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy. Część pierwsza i druga to kolejno badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone wspólnie przez naukowców z WETI oraz pracowników firmy DGT, natomiast część trzecia to prace przedwdrożeniowe, które będą realizowane wyłącznie przez lidera konsorcjum – firmę DGT.

Takiego interfejsu nie ma jeszcze na polskim rynku, a według naszych informacji nawet na rynku unijnym – dodaje dr inż. Krzysztof K. Cwalina – Nasz produkt, wykonany jako framework programowo-sprzętowy, będzie instalowany w urządzeniach, które będą przeznaczone do pracy m.in. w środowiskach trudnych pod względem propagacji fal radiowych np. piwnicach, parkingach podziemnych. Dzięki opracowanym, autorskim algorytmom adaptacyjnego odbioru sygnałów radiowych możliwa będzie efektywna praca łącza radiowego pomiędzy urządzeniem IoT a stacją bazową operatora sieci komórkowej, co wpłynie pozytywnie m.in. na wydajność energetyczną tegoż urządzenia.

 

Źródło: Politechnika Gdańska

Authors

Related posts

Góra
English