Cyberbezpieczeństwo. Podejście Systemowe

 

Jerzy Krawiec

Oficyna Wydawnicza PW

 

W podręczniku przedstawiono ogólny model bezpieczeństwa informacji, klasyfikowanie informacji, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, zagrożenia internetowe, bezpieczeństwo systemów operacyjnych i bezpieczeństwo sieci. Zaprezentowano także typowe ataki na systemy informatyczne oraz sposoby ochrony tych systemów. Szczegółowo opisano problematykę systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa (bazując na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001) i przedstawiono kryteria wyboru zabezpieczeń takiego systemu. Zawarto także metody pomiaru cyberbezpieczeństwa, podano metodologię prowadzenia testów penetracyjnych, wykaz metod testowania systemu informatycznego i przedstawiono przykładowy raport z przeprowadzonego testu penetracyjnego badanego systemu.

www.wydawnictwopw.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English