Prawidłowe techniki smarowania łożysk pomp

 

Producenci, projektanci i użytkownicy końcowi wiedzą, że niemal 50 proc. uszkodzeń łożysk jest wynikiem niewłaściwego smarowania – odnośnie ilości lub właściwości środka smarnego. Znaczna część tych uszkodzeń wynika z nieprawidłowych praktyk związanych z częstotliwością dosmarowywania. Stworzenie odpowiedniego programu dosmarowywania nie jest trudne, ale wdrażanie go i stosowanie bywa często zaniedbywane przez personel.

 

Zapewnienie prawidłowego smarowania łożysk pomp w wielu przypadkach może być trudne do osiągnięcia. Układ smarowania łożysk jest często niewłaściwie zaprojektowany. W przypadku układu olejowego poziom oleju zazwyczaj sprawdza się, wykorzystując wziernik. Odczyt poziomu oleju jest dokładny jedynie wówczas, gdy pompa jest wyłączona i odpowiednio wypoziomowana. Prawidłowy poziom oleju nie powinien przekraczać połowy dolnego najniższego wałeczka. Zbyt duża ilość oleju może prowadzić do generowania ogromnych ilości ciepła, a w konsekwencji do zerwania filmu olejowego. Ponadto, jeśli olej jest zanieczyszczony, a szkło wziernika przebarwione, odczyt poziomu może być utrudniony.

Smarowane łożysk smarem stałym też może stwarzać problemy. Podobnie jak w przypadku oleju, łożyska można przepełnić smarem. W typowych zastosowaniach węzły łożyskowe pomp powinny być wypełnione od 30 do 50 procent wolnej przestrzeni w węźle. W tym przypadku zbyt duża ilość smaru również prowadzi do wytwarzania dużych ilości ciepła i ostatecznie do uszkodzenia łożyska.

 

Autor: Philipp Theilmann, Inżynier ds. Zastosowań, Timken Europe, Colmar

Cały tekst poniżej lub proszę kliknąć link do pobrania pełnego PDF

GM_2019_05_42_43_Pompy smarowanie
Authors

Related posts

Góra
English