NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

 

Firma NSK, jeden z wiodących światowych producentów łożysk tocznych oraz dostawców rozwiązań z zakresu technologii ruchu liniowego i układów kierowniczych, poparła rekomendacje zawarte w raporcie końcowym Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Raport zaleca korporacjom ujawnianie informacji o ryzykach i szansach związanych ze zmianami klimatu, które mają wpływ na finanse. Grupa TCFD została założona przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board (FSB), międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego.

NSK jako firma produkcyjna bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną, środowiskową i korporacyjną. Przykładowo firma uznaje ochronę środowiska naturalnego jako część swojej misji, ustaliła cele środowiskowe w średniookresowym planie zarządzania oraz aktywnie angażuje się w inicjatywy zapobiegające globalnemu ociepleniu, takie jak redukcja emisji CO2 generowanych przez działalność gospodarczą oraz opracowywanie produktów przyjaznych środowisku.

Starania NSK w tym obszarze zostały niedawno docenione przez japońskie Ministerstwo Środowiska i organizację Global Environmental Forum. Podczas 23 ceremonii wręczania nagród Environmental Communication Awards firma została uhonorowana nagrodą doskonałości za komunikację środowiskową zaprezentowaną w raporcie rocznym NSK Report 2019. Raport ten ma na celu przedstawienie wszystkim zainteresowanym stronom pełnego obrazu firmy i inicjatyw podejmowanych w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w perspektywie średnio- do długookresowej. NSK opublikowała ponadto raport «NSK Sustainability Report» dotyczący zrównoważonego rozwoju, który przedstawia intensywne działania firmy w zakresie polityki środowiskowej i relacji społecznych.

Wykorzystując wagę nagrody i podążając za rekomendacjami ustalonymi przez TCFD , NSK identyfikuje obecnie ryzyka i możliwości biznesowe związane ze zmianą klimatu, dostosowuje plany zarządzania i rozszerza ujawnianie informacji w celu poprawy zarówno zrównoważonego rozwoju społecznego, jak i wzrostu firmy.

Chociaż firma NSK w ostatnich latach rozwija swoje inicjatywy ESG dotyczące środowiska (Environmetal), społeczeństwa (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), to zamierza ponadto wykorzystać deklarację poparcia dla raportu TCFD, jako okazję do przeniesienia firmowych działań środowiskowych na wyższy poziom.

 

Źródło: NSK

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English